múzeum
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava

Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií. Ponúka návštevníkom poučenie, vzrušenie zo stretnutia s našou históriou i relax.

program

Aldo Rossi – Kresby a Projekty

25.6.2021 - 5.12.2021

SNM v Bratislave a okolí: (kliknutím na jednotlivé múzea dostanete informáciu aj o aktuálnych výstavách a sprievodných podujatiach v jednotlivých múzeách SNM)

Prírodovedné múzeum - expozície: Zázrak prírody - Klenoty Zeme /  Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi / Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska / Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Archeologické múzeum - expozicie: Lapidárium / Rekonštrukcia slovanskej polozemnice / Stĺp Marca Aurelia a Slovensko / Laterarius - Dejiny tehliarstva na Slovensku / Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Historické múzeum (Bratislavský hrad) - expozícieDejiny Slovenska / Život – láska – viera: Ľudová kultúra na Slovensku - O ľudskom putovaní krajinou a životom / Hradná obrazáreň Dejiny hradu / Korunovácie / Lapidárium

SNM - Výstavný pavilón Podhradie

Múzeum karpatských Nemcov - expozícieDejiny a kultúra karpatských Nemcov / Premeny Zuckermandla

Múzeum kultúry Maďarov na SR - expozícieTradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Múzeum židovskej kultúry - expozícieExpozícia židovskej kultúry na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na SR - expozície4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi / Chorváti na Slovensku / Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Múzeum Ľudovíta Štúra - expozícieĽudovít Štúr a moderné Slovensko​ / Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky - expozície: Z dejín modranskej keramiky

Hudobné múzeum

Múzeum Červený kameň

SNM ponúka návštevníkom Knižnicu, vzdelávacie programy pre školy s názvom Škola v múzeu. SNM prevádzkuje Klub priateľov SNM, ktorý ponúka mnoho výhod ako napr. voľný vstup do všetkých expozícií a na všetky výstavy organizované SNM, zasielanie aktuálnych informácií o podujatiach, akciách, výstavách v múzeách SNM, exkluzívna pozvánka na Bál Klubu priateľov SNM pre 2 osoby.