múzeum
Prírodovedné múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2, 81006 Bratislava

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody najmä na území Slovenska.

program

Ašot Haas - Insight

20.10.2023 - 4.10.2024

Deťom na mieru

30.11.2023 - 29.2.2024

Prírodovedné múzeum SNM sa vytvorilo postupne z prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea, neskôr Slovenského múzea. Od roku 1961, po vzniku Slovenského národného múzea, je jeho súčasťou ako významné prírodovedné pracovisko. Múzeum ponúka Hubársku poradňu na botanika@snm.sk