galéria
Slovenská národná galéria Bratislava
Nám. Ľ. Štúra 4, 81101 Bratislava

Slovenská národná galéria ponúka výstavy moderného aj klasického umenia v Esterházyho paláci. Rovnako pozýva do kníhkupectva Ex Libris.

Zmena otváracích hodín: utorok - nedeľa od 10:30 do 18:00, štvrtok od 12:00 do 18:00, pondelok zatvorené. 
Tieto otváracie hodiny sa týkajú aj kníhkupectva Ex Libris v SNG.

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie.

SNG ponúka okrem pravidelných výstav a stálych expozícií aj animačné programy, tvorivé dielne, lektorské výklady, nedele v galérii, divadelné popoludnia, stretnutia s umelcami a umelkyňami, vzdelávacie programy pre verejnosť.

Momentálne nájdete v SNG kníhkupectvo Ex Libris, ktoré ponúka publikácie o umení a kultúre, kvalitnú detskú a pôvodnú slovenskú literatúru.

Vodné kasárne sú aktuálne až do ukončenie rekonštrukcie uzavreté.