galéria
Slovenská národná galéria Bratislava
Nám. Ľ. Štúra 4, 81101 Bratislava

Slovenská národná galéria ponúka výstavy moderného aj klasického umenia v Esterházyho paláci. Rovnako pozýva do kníhkupectva Ex Libris.

program

Počas sviatkov 24. - 26. decembra, posledný deň v roku 31. decembra a 1. januára budeme mať zatvorené.

----------------

Kurzy 2021

Tvorivý ateliér
každý utorok od 28. 9. 2021 do 25. 1. 2022 / 17.00 – 18.30 / cena: 95 € / rezervácie: miroslava.misova@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi, inšpirovaný výstavami SNG, približuje umenie a dopĺňa ho tvorivou aktivitou v ateliéri. Spoločne preskúmame výstavu súčasného umelca Erika Bindera a diela zo 7 kurátorských tematických kolekcií. Kurz podnecuje tvorivosť detí, záujem o spoznávanie sveta okolo nás, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia.
Kurz je určený rodičom s deťmi vo veku 4-7 rokov. V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.

Výtvarka
každý pondelok od 20. 9. 2021 do 24. 1. 2022 / 15.15 – 17.00 / 11-13 rokov // každý štvrtok od 23. 9. 2021 do 27. 1.  2022 / 17.00 – 18.45 / 8-10 rokov / cena: 95 € / rezervácie: katarina.siposova@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Počas kurzu sa mladší účastníci zoznámia so základnými výtvarnými technikami a s prostriedkami výtvarného umenia, druhá skupina si upevní nadobudnuté poznatky prostredníctvom náročnejších kreatívnych zadaní. Okrem tvorby majú vaše deti možnosť zažiť originály umeleckých diel vystavených na aktuálnych výstavách v SNG a nazrieť do zákulisia galérie. 
Kurz je určený deťom vo veku 8-10 rokov a 11-13 rokov. V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.

Meetup SNG
každú stredu od 29. 9. 2021 do 26.1. 2022 / 15.30 – 17.30 / cena: 70 € / rezervácie: peter.pivoda@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Pravidelný kurz pre mladých vo veku 13-16 rokov je zameraný na aktuálne dianie a rozširovanie obzorov, a to prostredníctvom umenia, tvorivých aktivít a spoločnej diskusie vo výstavách. Súčasťou stretnutí je aj výtvarná práca v ateliéri, ktorú povedú mladí súčasní umelci a umelkyne. Širším zámerom kurzu je aj podporiť schopnosť formulovať myšlienky a vyjadriť vlastný názor.
V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.
 

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie.

SNG ponúka okrem pravidelných výstav a stálych expozícií aj animačné programy, tvorivé dielne, lektorské výklady, nedele v galérii, divadelné popoludnia, stretnutia s umelcami a umelkyňami, vzdelávacie programy pre verejnosť.

Momentálne nájdete v SNG kníhkupectvo Ex Libris, ktoré ponúka publikácie o umení a kultúre, kvalitnú detskú a pôvodnú slovenskú literatúru.

Vodné kasárne sú aktuálne až do ukončenie rekonštrukcie uzavreté.