„Vybrali sme to najdôležitejšie, čo sa odohralo v našom umení v priebehu rokov 1890/1900 – 1948. Návštevníci sa tu dozvedia viac o tom, ako umenie odpovedalo na nové civilizačné výzvy a spoločenské premeny, ako umelci reagovali na svet, v ktorom žili, a akým spôsobom sa tieto skutočnosti premietali do ich diel, menili vizuálnu obraznosť a reč výtvarného umenia,“ približuje Katarína Bajcurová, kurátorka expozície.

V celej expozícii nájdete diela autorov, ktorých pokladáme za najzásadnejších pre dejiny našej moderny. Na vybraných miestach narazíte aj na diela významných osobností európskeho umenia a avantgardy, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť, ako zložito a nejednoznačne na Slovensku prebiehalo prijímanie podnetov zo sveta. Do kľúčových bodov vstupuje aj niekoľko intervencií z diel umenia druhej polovice 20. storočia, ktoré poukazujú na príbuznosť istých významových kódov, obrazov, posun ich chápania a premenu v čase.

Expozíciu ikonických diel, najmä zo zbierok SNG, môžete vnímať ako komplexný zážitkový celok, alebo sa zamerať len na jednotlivé diela. Nájdete tu maľby, sochy, grafiky, kresby, fotografie, ale aj filmy či inštalácie. Jej súčasťou je aj formát tzv. nestálej expozície – vloženej výstavy, ktorá sa bude každoročne obmieňať. Tentokrát je to téma premien krajinomaľby pod názvom Krajina oka × krajina duše.

K expozícii sa uskutoční kurátorský výklad Kataríny Bajcurovej.

Zoznam umelcov:
Janko Alexy, Jaroslav Augusta, Július Bártfay, Peter Bartoš, Mária Bartuszová, Konštantín Bauer, Jakub Bauernfreund, Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Irena Blühová, Georges Braque, Tivadar Csontváry, Miloš Dohnány, Óscar Domínguez, Želmíra Duchajová-Švehlová, Stano Filko, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Paul Gauguin, Ladislav Guderna, Edmund Gwerk, Elemír Halász-Hradil, Jozef Hanula, Vincent Hložník, Bedrich Hoffstädter, Julie Horová, Serge Charchoune, Viliam Chmel, Vojtech Ihriský, Július Jakoby, Jozef Jankovič, Anton Jasusch, François Kollar, Július Koller, Vladimír Kompánek, Ján Koniarek, Július Koreszka, Jozef Kostka, Konštantín Kövári-Kačmarik, Eugen Krón, František Kupka, Karol Miloslav Lehotský, Cyprián Majerník, Ladislav Majerský, Viliam Malík, Gustáv Mallý, František Malý, Édouard Manet, Peter Matejka, Ladislav Mednyánszky, Ján Mudroch, Jozef Arpád Murmann, Eugen Nevan, Peter Pálffy, Zolo Palugyay, Pablo Picasso, Karel Plicka
Sergej Protopopov, František Reichentál, Alojz Rigele, Auguste Rodin, Ervín Semian, Maximilián Schurmann, Rudolf Sikora, Dominik Skutecký, Koloman Sokol, Ester Šimerová-Martinčeková, Fraňo Štefunko, Toyen, Rudolf Uher, Imrich Weiner-Kráľ, Arnold Peter Weisz-Kubínčan, Ernest Zmeták, Ján Želibský

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Odporúčame

Viva Musica! 2024

4.7.2024 - 15.8.2024 / Bratislava

TIP

Erik Binder - Vizuálny punk

29.5.2024 - 29.9.2024 / Galéria Nedbalka

TIP

Emilíana Torrini (IS)

So 26.10.2024 / Majestic music club

TIP