fotografia

Dana Kyndrová: Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím

24.6.2022 - 31.8.2022 / Miestna knižnica Petržalka

40 rokov L + S

10.6.2022 - 30.9.2022 / Štúdio L+S