fotografia

Karol Plicka - Album k 10. výročiu Matice Slovenskej v Čadci

2.11.2023 - 30.6.2024 / Stredoeurópsky dom fotografie

TIP

Ondřej Přibyl - Vnútorné priestory

21.3.2024 - 11.5.2024 / Galéria FOG

Esther Ferrer a Birgit Jürgenssen

22.3.2024 - 17.5.2024 / Gandy gallery

Lucia Papčová | – scape

11.4.2024 - 7.6.2024 / Zahorian & Van Espen

od vás

Edward Quinn - Môj priateľ Picasso

16.4.2024 - 2.6.2024 / Danubiana Meulensteen Art Museum

Ryszard Horowitz - Fotokompozície

17.4.2024 - 5.5.2024 / Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka