galéria
Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12, 81106 Bratislava

Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní.

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Sídli v priestoroch Domu umenia v centre Bratislavy a jej poslaním je mapovať a sprístupňovať aktuálne vizuálne umenie domácemu i zahraničnému publiku. KHB vznikla z rozhodnutia MK SR k 1. 1. 2014 ako výsledok dlhoročnej iniciatívy výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v hlavnom meste. Pôvodne bola KHB založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a organizačne spadala do štruktúry Národného osvetového centra (NOC). Od júla 2016 je úsekom Slovenskej národnej galérie (SNG) s osobitným štatútom.

Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní. Na výstavách návštevníkov sprevádzajú špeciálne vyškolení mediátori – pripravení fundovane objasňovať výtvarné umenie divákom. Lokálnym poslaním KHB je sprístupňovať aktuálne vizuálne umenie verejnosti. Medzinárodným poslaním je zviditeľňovať slovenské vizuálne umenie prostredníctvom systematicky nadväzovaných partnerstiev s príbuznými inštitúciami, ale aj nezávislými odborníkmi v zahraničí.

Kunsthalle LAB je tzv. „window gallery“, ktorá cez výklady nadväzuje komunikáciu s okoloidúcim publikom. Dramaturgia priestoru má za cieľ prezentovať najmä výstavy interaktívneho a site-specific charakteru, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka a pod. Jednu z programových línií predstavujú tiež socio-kultúrne a socio-politicky orientované projekty komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia. Program je založený na dynamickom modeli striedania kratších výstav.

Kunsthalle KLUB pôsobí v priestoroch V-klubu NOC. Súčasné vizuálne umenie sprístupňuje prostredníctvom viacerých edukatívnych foriem – odborných prednášok, autorských prezentácií, verejných diskusií, projekcií a pod. Sprievodný program KHB zahŕňa aj širokú škálu aktivít realizovaných priamo vo výstavných priestoroch - najmä sprievody výstavami vedené kurátormi, galerijnými pedagógmi či samotnými umelcami, ktorých zámerom je aktívne rozširovať a obohacovať kontext výstav so zameraním na rôzne cieľové skupiny.

Vzdelávanie KHB približuje umenie rôznym skupinám dospelých aj detských divákov. Cieľom programov je reflexia vybraných tém výstav a ich prepojenie s každodennými aj celospoločenskými otázkami. Formou vzdelávania je aj tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj, kreativitu a zážitok diváka. Programy sú určené rodinám, všetkým typom škôl, mladým, dospelým i seniorom, ktorým ponúkame aktivizujúce komentované prehliadky či workshopy šité na mieru. Program Experiment Umenie ponúka workshopy pre dospelých. Programy pod značkou Kunsthalle KIDS sú určené detským návštevníkom, pre ktorých pravidelne publikujeme aj tzv. detských sprievodcov.