galéria
Galéria Nedbalka
Nedbalova 17, 81101 Bratislava

V krásnom priestore v Bratislave je na ploche 1529 m2 vystavených viac ako 500 diel slovenských velikánov. Ťažisko spočíva na slovenskej maľbe 20. storočia v stálych expozíciách aj krátkodobých výstavách.

program

Erik Binder - Vizuálny punk

29.5.2024 - 29.9.2024

TIP

Galériu Nedbalka tvoria štyri podlažia plné umenia:

  • prízemie – Aktuálne výstavy

Prízemie je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby významných autorov 20. a 21. storočia, tematické alebo autorské kolekcie z galerijnej zbierky, súbory diel žijúcich umelcov i umelcov z histórie slovenského výtvarného umenia.

Súčasné umenie chápeme v širšom kontexte od druhej polovice 20. storočia dodnes. Prezentujeme preto aj diela významných osobností výtvarnej scény, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku.

Pôsobenie tejto skupiny výrazne formovalo slovenské výtvarné umenie. Táto neskorá moderna si zachovala všetky charakteristické znaky moderny medzivojnového umenia, vrátane organizovaného vystúpenia s programovým vyhlásením a individuálnym tvorivým programom.

Slovenské výtvarné umenie v medzivojnovom období sa formovalo v podmienkach ustavičných zmien, ktoré existenčne zasahovali do života každého jednotlivca, preto najdôležitejšou otázkou v umení bol protiklad medzi tradíciou a modernou.

Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na Slovensku mnohí vynikajúci umelci, ktorí spoluvytvárali podobu výtvarného umenia.

 

Významní slovenskí architekti Viktória Cvengošová a Virgil Droppa získali za architektonické riešenie budovy, kde sa galéria nachádza Cenu Dušana Jurkoviča. galéria bola vybudovaná zo zbierok milovníkov umenia Artura Bartoška a Petra Paška. Niektoré diela sú uvoľnené zo súkromných kolekcií Patrika Geržu a Bohumila Hanzela.

 

Programy pre školy
Farebne a hravo! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 1€
Umenie inšpiruj ma! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 1€
Tvary umenia - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 1€
Socha rozprávaj! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 1€
Všetky zmysly umenia - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 1€
Prechádzka slovenskou modernou - stredné školy, vstup na žiaka 1€

Obrázok