galéria
Galéria Nedbalka
Nedbalova 17, 81101 Bratislava

V krásnom priestore v Bratislave je na ploche 1529 m2 vystavených viac ako 500 diel slovenských velikánov. Ťažisko spočíva na slovenskej maľbe 20. storočia v stálych expozíciách aj krátkodobých výstavách.

Program na október: 

7.10 (sobota) od 18.00h Biela noc

TRAKT Diváci - široká verejnosť dostane po zotmení jedinečnú možnosť odkryť diela finalistov súťaže Maľba 2017 priamo na fasáde galérie. Pomocou pohybu spreja a stláčaním trysky (sprejovaním) sa postupne zobrazujú - odkrývajú zdigitalizované veľkoplošné maľby, ktoré následne diváci majú možnosť reálne uvidieť vo výstavných priestoroch. Ťahy rukou divákov dokresľuje autentický zvuk striekajúceho spreja. Maľovanie digitálnym sprejom a jeho dočasnosť sa tak stáva metaforou pre autenticitu reálneho artefaktu - maľby.

 7.10 (sobota Biela noc ) stretnutia s víťazmi a finalistami súťaže Maľba 2017, prezentácie autorov vystavených diel.

18:00h Machová Ľudmila
18:30h Kačkošová Dominika
19:00h Ďurček Roman
19:15h Spodniaková Denisa
19.30h Cvik Peter
20:00h Tóthová Helena
20:15h Dubová Žofia
20:30h Komárová Katarína
21:00h Jožiov Ján

11.10. (streda) o 17.00h Prednáška o Slovenskom modernom umení
Prednášajúci: Ľubomír Podušel

19.10. (štvrtok) o 18.00h 
1. Predstavenie Mucha Quartet Z mého života, Smetana - Erben

 1.10, 8.10., 15.10, 22.10., 29.10 (nedeľe) o 15.00h
Komentované výklady Stálou expozíciou 

----------------------------------------------------------

Galériu Nedbalka tvoria štyri podlažia plné umenia:

  • prízemie – Aktuálne výstavy

Prízemie je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby významných autorov 20. a 21. storočia, tematické alebo autorské kolekcie z galerijnej zbierky, súbory diel žijúcich umelcov i umelcov z histórie slovenského výtvarného umenia.

  • 1. poschodie – Súčasné umenie

Stála expozícia prezentuje diela významných osobností, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku.

  • 2. poschodie – Skupina Mikuláša Galandu

Pôsobenie tejto skupiny výrazne formovalo slovenské výtvarné umenie. Táto neskorá moderna si zachovala všetky charakteristické znaky moderny medzivojnového umenia, vrátane organizovaného vystúpenia s programovým vyhlásením a individuálnym tvorivým programom.

  • 3. poschodie – Výtvarná moderna Slovenska

Slovenské výtvarné umenie v medzivojnovom období sa formovalo v podmienkach ustavičných zmien, preto najdôležitejšou otázkou v umení bol protiklad medzi tradíciou a modernou.

  • 4. poschodie – Prelom storočí

Pohľad umelcov na meniaci sa svet a pochopenie nových cieľov a poslania umenia spôsobilo zásadné zmeny aj v jeho vývoji. Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na území Slovenska viaceré vynikajúce osobnosti, ktoré spoluvytvárali tvár výtvarného umenia.

Významní slovenskí architekti Viktória Cvengošová a Virgil Droppa získali za architektonické riešenie budovy, kde sa galéria nachádza Cenu Dušana Jurkoviča. galéria bola vybudovaná zo zbierok milovníkov umenia Artura Bartoška a Petra Paška. Niektoré diela sú uvoľnené zo súkromných kolekcií Patrika Geržu a Bohumila Hanzela.

Prehliadky v cene vstupného každú nedeľu: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5 o 15.00h

 

Obrázok