galéria
Galéria Nedbalka
Nedbalova 17, 81101 Bratislava

V krásnom priestore v Bratislave je na ploche 1529 m2 vystavených viac ako 500 diel slovenských velikánov. Ťažisko spočíva na slovenskej maľbe 20. storočia v stálych expozíciách aj krátkodobých výstavách.

program

Maľba 2023

22.9.2023 - 22.10.2023

od vás

Program pre seniorov

5.10.2023 - 7.12.2023

Socha rozprávaj

Pi 13.10.2023 16:00

NevaDIvadlo - Smradi

So 14.10.2023 16:00

Mucha Quartet - Musica Litera

18.10.2023 - 13.12.2023

TIP

Tvary umenia

Pi 27.10.2023 16:00

Hurá do galérie

Pi 10.11.2023 16:00

Kurz Arteterapie

11.11.2023 - 12.11.2023

Umenie inšpiruj ma

Pi 24.11.2023 16:00

Kurz – Makramé

Ne 3.12.2023 14:00

Tri tvorivé tvory

St 6.12.2023 19:00

Všetky zmysly umenia

Pi 8.12.2023 16:00

Galériu Nedbalka tvoria štyri podlažia plné umenia:

  • prízemie – Aktuálne výstavy

Prízemie je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby významných autorov 20. a 21. storočia, tematické alebo autorské kolekcie z galerijnej zbierky, súbory diel žijúcich umelcov i umelcov z histórie slovenského výtvarného umenia.

  • 1. poschodie – Súčasné umenie

Stála expozícia prezentuje diela významných osobností, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku.

  • 2. poschodie – Skupina Mikuláša Galandu

Pôsobenie tejto skupiny výrazne formovalo slovenské výtvarné umenie. Táto neskorá moderna si zachovala všetky charakteristické znaky moderny medzivojnového umenia, vrátane organizovaného vystúpenia s programovým vyhlásením a individuálnym tvorivým programom.

  • 3. poschodie – Výtvarná moderna Slovenska

Slovenské výtvarné umenie v medzivojnovom období sa formovalo v podmienkach ustavičných zmien, preto najdôležitejšou otázkou v umení bol protiklad medzi tradíciou a modernou.

  • 4. poschodie – Prelom storočí

Pohľad umelcov na meniaci sa svet a pochopenie nových cieľov a poslania umenia spôsobilo zásadné zmeny aj v jeho vývoji. Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na území Slovenska viaceré vynikajúce osobnosti, ktoré spoluvytvárali tvár výtvarného umenia.

Významní slovenskí architekti Viktória Cvengošová a Virgil Droppa získali za architektonické riešenie budovy, kde sa galéria nachádza Cenu Dušana Jurkoviča. galéria bola vybudovaná zo zbierok milovníkov umenia Artura Bartoška a Petra Paška. Niektoré diela sú uvoľnené zo súkromných kolekcií Patrika Geržu a Bohumila Hanzela.

Programy pre školy 2021
Farebne a hravo! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Hurá do galérie - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Umenie inšpiruj ma! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Tvary umenia - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Socha rozprávaj! - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Všetky zmysly umenia - 1. stupeň ZŠ, vstup na žiaka 2€
Prechádzka slovenskou modernou - stredné školy, vstup na žiaka 3€

Komentované prehliadky
Zrod výtvarnej moderny na Slovensku
Výtvarná moderna Slovenska
Skupina Mikuláša Galandu
Osobnosti a fenomény

Obrázok