maľba

Sto (k)rokov Vasca Bendiniho

23.6.2022 - 4.12.2022 / Historické múzeum SNM

TIP

Kristína Mésároš - Na hrane času

6.9.2022 - 23.10.2022 / Danubiana Meulensteen Art Museum

TIP

Rita Koszorús - Hadal Of My Aquarium

10.9.2022 - 23.10.2022 / Danubiana Meulensteen Art Museum

Bahram Hajou - Ľudské bytosti

10.9.2022 - 23.10.2022 / Danubiana Meulensteen Art Museum

Entropy & Cosmos

15.9.2022 - 28.10.2022 / Galéria Z

L. Černeková - Slums of the Mind

23.9.2022 - 12.10.2022 / Staromestské centrum KaV - Zichyho palác

Oľga Paštéková - Sweet Loneliness

6.10.2022 - 30.10.2022 / Staromestská galéria Zichy