múzeum
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM
Žižkova 18, 81102 Bratislava

Špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou zamerané na dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku sídli v Brämerovej kúrii.

program

Vymenené domovy

1.1.2023 - 31.12.2023

 

 

----------

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku.

Sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č.18, kde sa nachádza aj jeho expozícia. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabini.

Múzeum buduje svoje zbierky od svojho založenia v r.2001 a v súčasnosti jeho zbierkový fond obsahuje vyše 600 kusov zbierkových predmetov z oblasti histórie, etnografie a umeleckej histórie, ktoré dokumentujú hmotnú a duchovnú kultúru Maďarov na Slovensku. Výskum sa zameriava na dopĺňanie zbierkových fondov múzea v jednotlivých oblastiach jeho činnosti a poznatkov o hmotnej a duchovnej kultúre Maďarov na Slovensku.