expozícia
Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno−his­torické a umelecko−historické tradície) maďarského etnika na Slovensku.

Expozícia má tri tematické okruhy: Obrazy z dejín Maďarov Kapitoly z dejín Maďarov na Slovensku (1918−1948) Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku Mnohotvárnosť ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku tkvie v prameni jej pôvodu, v priebehu storočí na jej vývoj pôsobili prírodno-geografické podmienky, spoločenské i konfesionálne členenie národa, administratívne – územné delenie krajiny, ako aj prvky, prijaté od iných spoločenských vrstiev a etník.

Odporúčame

Modré Hory

Pi 27.5.2022 / Pink Whale

TIP

Davová psychóza

Galéria Slovenskej výtvarnej ún...

TIP

LP (USA)

Ut 12.7.2022 / Axa Aréna NTC

TIP

Celok je menší ako súčet jeho častí

25.11.2021 - 29.5.2022 / GMB - Mirbachov palác

TIP