múzeum
Múzeum židovskej kultúry SNM
Židovská 17, 81101 Bratislava

Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Stála bratislavská expozícia je inštalovaná v priestoroch Zsigrayovej kúrie na Židovskej ul.17.

program

MojšeElectroBand - Chanukovica

Št 7.12.2023 17:30

Osobitnú pozornosť si zasluhujú textilné opony, prikrývky, kovové svietniky, svietidlá – lampy na večné svetlo, koruny, štíty a ukazovadlá na Tóru, koreničky a pod. Z dokumentačného hľadiska neobyčajne cenným dokladom sú dva fajansové džbány pohrebného bratstva Chevra Kadiša v Senici z 18. storočia.

Medzi historickými knihami sú aj diela chýrneho bratislavského rabína Chatama Sofera presláveného aj vďaka svetoznámemu rabínskemu učilišťu v Bratislave, ktoré tu pôsobilo až do r.1939