expozícia
Z dejín modranskej keramiky

Nová expozícia modranskej keramickej výroby zachytáva vývin keramickej tradície v Modre a jej presah po súčasnosť, tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Okrem hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne. 

 

Odporúčame

Ono

St 15.2.2023 / Kino Film Europe

TIP

Swap semien rastlín

Št 16.2.2023 / Staromestská knižnica - pobočka Západný rad

TIP

Bratislavské dievčatá

St 8.3.2023 / Weranda

TIP