iná akcia
Ekovýchova na Kamzíku

Pozývame vás objavovať, bádať, tvoriť, diskutovať a spoznávať svet z nového uhla pohľadu spolu s Daphne - inštitútom aplikovanej ekológie .

Táto akcia sa konala v minulosti

Nedele: 7.1., 4.2.,3.3.,7.4., 5.5., 2.6.,7.7.,4.8.,1.9.,6.10.,3.11. v čase od 10.00-17.00. vás budú čakať naši lektori ekovýchovy.Pre rodiny s deťmi rôzneho veku a záujmov, ktoré rady bádajú a tvoria,sme pripravili:
- rôzne druhy puzzle /listy a plody stromov, stopy zvierat, stavba tela a vývin hmyzu, potravový
reťazec/,
- pomôcky na odchyt a pozorovanie drobných bezstavovcov,
- ukážky a poznávanie prírodnín,
- rozmanité určovacie kľúče /byliny, dreviny, lesné bezstavovce a iné/,
- určovanie výšky stromov v arboréte,
- pozorovanie prírodnín rôznymi typmi mikroskopov a lúp,

Všetky aktivity si môžu deti aj rodičia vyskúšať bezplatne.

 

 

Odporúčame

New York City Night Show

2.5.2024 - 8.6.2024 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Trh - Piac - Markt

So 27.4.2024 / Stará tržnica

TIP

Slovenská filharmónia: Hummel, Rachmaninov

Št 25.4.2024 / Slovenská filharmónia

TIP

Umenie Fantastického Odhmotnenia

28.3.2024 - 11.8.2024 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP