múzeum
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15, 90001 Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska.

Nachádza sa v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou častou je spojený so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera.

Stála expozícia by mala v budúcnosti predstavovať historický prierez keramickej výroby a tvorby od najstarších dochovaných čias až do súčasnosti. Jej samostatnú časť už teraz tvoria exponáty, ktoré vyšli z rúk legendárneho keramikára Heřmana Landsfelda. Do vybudovania expozície múzeum predstavuje dočasné keramické výstavy.