múzeum
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12, 81006 Bratislava

V bohato zastúpenom zbierkovom fonde je množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek. Najvzácnejšie z nich sú prezentované v expozícii Klenoty dávnej minulosti Slovenska.

program

Poklady z Malých karpát

2.9.2020 - 30.6.2021

Archeologické objavovanie pre rodiny s deťmi.

Každé dva mesiace pripravujeme cez víkend pre nádejných mladých archeológov a ich rodičov v našom múzeu zaujímavé podujatie s názvom Archeologické objavovanie.

Deti spolu s rodičmi prejdú špeciálnu pripravenú archeologickú cestu, na ktorej sa dozvedia mnohé zaujímavé veci zo života ľudí v minulosti a spolu s nami si vytvoria niečo na pamiatku.

Archeologické objavovanie sobota 20.1. 2018 od 10:00 do 16:30.

Téma: Bohovia, duchovia, démoni – nezľaknite sa ich, radšej si ich udobrite.

Spolu budeme zisťovať ako by bolo možné udobriť si svojich bohov v časoch lovcov mamutov, v období prvých poľnohospodárov a ľudí z doby bronzovej. Čo mali radi bohovia Keltov, či by sme si vedeli udobriť rímskeho boha a čo sa páčilo asi bohom Slovanov. Aj na Veľkej Morave v čase začiatkov kresťanstva, si tiež musíme nájsť svoju cestu k Bohu. Príďte nám pomôcť , aby sme zvládli všetkým bohom ulahodiť. Na pamiatku si odnesiete peknú archeologickú napodobeniu.

--------------------------

Archeologické múzeum poskytuje odborné lektorské služby, premietanie videofilmov s archeologickou tematikou, konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť. Zbierkový fond Archeologického múzea obsahuje vyše 150 tisíc zbierkových predmetov.

V depozitároch múzea sú uložené reprezentačné nálezy z rôznych oblastí od praveku až po novovek. Sú to výrobky z hliny, bronzu, železa, ušľachtilých kovov, skla, dreva. Bohatá škála predmetov je najmä z doby bronzovej, halštatskej, laténskej a rímskej, no aj z ďalších období až po vrcholný stredovek. Dočasne je v Archeologickom múzeu uložená aj zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave, tzv. Schimkova (egyptské, grécke a rímske pamiatky ako aj nálezy z územia bývalého Uhorska).