múzeum
Hrad Červený kameň SNM
Hrad Červený kameň, 90089 Častá

Múzeum Červený Kameň múzeum prezentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku. Obsahuje bohatý zbierkový fond, ktorý je prezentovaný v stálej expozícii alebo pri príležitostných výstavách.

program

Burza starožitností Červený Kameň

21.9.2019 - 5.10.2019

TIP

Veľk. okruh so sprievodcom (75 min.) 
Maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine, ktorí sú povinní riadiť sa Návštevn.m poriadkom. 

Október až apríl: 
utorok – nedeľa: od 9.30 do 15.30 hod., vstupy pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod., okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára, kedy je celé múzeum zatvorené. 

Máj až september: 
pondelok – nedeľa: od 9.00 do 17.00 hod. (vrátane), prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú každú celú hodinu. Ak bude veľký záujem zo strany neobjednaných návštevníkov a momentálne možnosti múzea to dovolia, môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút, 

ak si chcete (Vy alebo Vaši priatelia, či rodina) tento okruh prejsť s anglicky hovoriacim sprievodcom, máte možnosť: 
- v máji a júni v sobotu a v nedeľu o 11.30 a 15.30 hod. – v júli až septembri každý deň o 11.30 a 15.30 hod. 

Ak prídete s organizovanou skupinou: 
s 10 a viac členmi ponúkame Vám v každom z vyššie uvedených mesiacov možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov, 

s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov. 

Mal. okruh so sprievodcom (60 min.) 
Maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine, ktorí sú povinní riadiť sa Návštevn.m poriadkom. 

Október až apríl: 
utorok – nedeľa: od 9.30 do 15.30 hod., vstupy pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod., okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára, kedy je celé múzeum zatvorené. 

Máj až september: 
pondelok – nedeľa: od 9.00 do 17.00 hod. (vrátane), prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú každú celú hodinu. Ak bude veľký záujem zo strany neobjednaných návštevníkov a momentálne možnosti múzea to dovolia, môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút, 

ak si chcete (Vy alebo Vaši priatelia, či rodina) tento okruh prejsť s anglicky hovoriacim sprievodcom, máte možnosť: 
- v máji a júni v sobotu a v nedeľu o 11.30 a 15.30 hod. – v júli až septembri každý deň o 11.30 a 15.30 hod. 

Ak prídete s organizovanou skupinou: 
s 10 a viac členmi ponúkame Vám v každom z vyššie uvedených mesiacov možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov, 

s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov. 

Okruh Ako sa žilo na hrade so sprievodcom (45 min.) 
Maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine, ktorí sú povinní riadiť sa Návštevn.m poriadkom. 

Júl a august: 
prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku denne o 12.30 a 14.30. 

Okruh Renesančná pevnosť so sprievodcom (70 min.) 
Maximálne 40, minimálne 5 návštevníkov v jednej skupine, ktorí sú povinní riadiť sa Návštevn.m poriadkom. 

Máj a september: 
víkendy a štátne sviatky: od 10.00 do 17.00 hod., prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodine. 

Jún, júl, august 
denne od 10.00 do 17.00 hod., prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodine. 

Ak prídete s organizovanou skupinou: 
s 10 a viac členmi ponúkame Vám v každom z vyššie uvedených mesiacov možnosť ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti iných návštevníkov – je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov, 

s menej ako 10 členmi a máte záujem ísť na prehliadku samostatne – teda bez prítomnosti a iných návštevníkov – ponúkame Vám túto možnosť za doplatok na vstupnom 20.00 € na celú skupinu, je však nevyhnutné objednať sa minimálne 7 kalendárnych dní vopred a dohodnúť si presný čas prehliadky mimo vyhradený čas pre neobjednaných návštevníkov.