múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM
Žižkova 14, 81006 Bratislava

Zbierky múzea dokumentujú všetky oblasti života a kultúry karpatských Nemcov – odev, textílie, domácu a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne premety a pod.

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa podobne ako takmer všetky minoritné múzea formovalo v lone Historického múzea SNM. V roku 1997 sa osamostatnilo a pôsobí ako jedno zo špecializovaných múzeí s celoštátnou pôsobnosťou. Je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov od ich príchodu na Slovensko po súčasnosť.

Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborné spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou. Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov – odev, textílie, domácu a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety a ďalšie. Múzeum sídli v rekonštruovanej budove na Žižkovej ulici č. 14, kde sa okrem pracovní a depozitárov nachádza aj expozícia dokumentujúca takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov na Slovensku.

Ďalšia expozícia v Nitrianskom Pravne je orientovaná na dejiny a kultúru Hauerlandu. Expozícia v Handlovej prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v tomto meste.