múzeum
SNM - Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, 81102 Bratislava

Pavilón je určený na výstavné projekty Riaditeľstva SNM a Archeologického múzea. Druhé poschodie poskytuje možnosť usporadúvania akcií multifunkčnej sále.

Budova bola postavená bola okolo roku 1601 na mieste starších domov. Má jedno poschodie, 4 krídla, 8 osí, je to renesančná budova.