múzeum
Múzeum mesta Bratislavy MMB
Radničná 1 , 81518 Bratislava

Múzeum dokumentuje históriu Bratislavy prostredníctvom zbierok ako sú archeologické nálezy, pamiatky atď. Zameranie múzea reprezentujú jeho jednotlivé tematické múzeá.

program

Ako sa hrali naši...

12.12.2020 - 27.3.2022

TIP
Tématické múzeá

Stará radnica, Primaciálne nám. 3

Apponyiho palác, Radničná 1

Apponyiho palác, Radničná 1

Michalská veža, Michalská 22

Lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26

Rodný dom, Klobučnícka 2

Biela ulica 6

Dom U dobrého pastiera, Židovská 1

Somolického 2

Devín, Muránska ulica

Rusovce, Gerulatská 69

Múzeum mesta Bratislavy, založené v roku 1868, dokumentuje históriu Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta od najstarších dôb prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, dejiny farmácie, kultúrny i spoločenský život, zbierky etnografického charakteru ale i numizmatiky. Zameranie múzea reprezentujú aj jeho jednotlivé tematické múzeá. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú situované predovšetkým v historickom centre Starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach. Múzeum mesta Bratislavy je múzeom roku 2008, získala tiež cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008 v oblasti obnova – reštaurovanie. Múzeum organizuje vzdelávacie programy pre školy a záujmové skupiny, ktoré sú realizované v doprovode pedagóga.