múzeum
Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
,
Múzeum mesta Bratislavy dokumentuje a prezentuje dejiny mesta. Stále expozície si môžete pozrieť nielen v Starom meste, ale aj v Rusovciach, a na Devíne. MMB organizuje aj dočasné výstavy, a množstvo zaujímavého a obohacujúceho programu pre obyvateľov nášho mesta.
otvorené celoročne:

Apponyiho palác (Expozícia vinohradníctva / Expozícia historických interiérov), Radničná 1, viac info

Stará radnica (Expozícia dejín mesta)Primaciálne námestie 3, viac info

Michalská veža, Michalská 22, viac info

Pamätný dom Johana Nepomuka Hummela (Expozícia J.N.Hummela), Klobučnícka 2, viac info

Hrad Devín (Expozícia hrad Devín), Muránska 10, viac info

Lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26

 

otvorené iba od 1. apríla do 31. októbra: 

Dom U Dobrého pastiera (Múzeum hodín), Židovská 3, viac info

Antická Gerulata Rusovce (Expozícia Gerulata na hraniciach Rímskej ríše), Gerulatská 69, viac info

 

otvorené iba príležitostne (júl, august)

Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2, viac info

---

MMB je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou. Hlavným poslaním múzea je nadobúdať, odborne spravovať, vedecky zhodnocovať, využívať a sprístupňovať verejnosti múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém o histórii nášho mesta.

Prečítajte si o histórií Múzea mesta Bratislavy, založeného v roku 1868 v Prešporku