výstava
Michalská veža: po rekonštrukcii
Jedna z dominánt Starého mesta, Michalská veža, ktorú spravuje Múzeum mesta Bratislavy, je opäť sprístupnená verejnosti spolu s novou výstavou. Michalská veža s vyše 700-ročnou históriou a posledná zachovaná z pôvodne štyroch mestských brán, bola postavená skôr, ako sa Bratislava v roku 1291 udelením mestských privilégií oficiálne stala mestom. Vzhľad a hlavná funkcia veže sa počas jej existencie menili, avšak dodnes predstavuje najmä doklad vyspelého fortifikačného systému Bratislavy. Cez prejazd veže navyše viedli v daných obdobiach dôležité cesty.
27.09.2023, St - 30.11.2024, So

Po generálnej obnove, ktorá prebehla v rokoch 2021 – 2022, Michalská veža je otvorená aj s novou výstavou.

Cieľom výstavy Michalská veža: po rekonštrukcii je ukázať pamiatku so všetkými historickými vývojovými vrstvami. Jej fasáda má po rekonštrukcii zjednocujúci, dominantne barokový výraz v bielej farebnosti, ktorá je pre Michalskú vežu v posledných desaťročiach typická. Vnútri sa veža mení na múzejný exponát. Namiesto donedávna vystavených historických zbraní preberá funkciu hlavného exponátu samotná pamiatka.

Tento prístup dovoľuje odhaliť aj staršie vrstvy a materiály, ktoré by inak pred očami návštevníčok a návštevníkov zostali skryté pod vrstvou zjednocujúcej omietky, a necháva nás spoznať históriu stavebného vývoja a postupnej premeny funkcie veže. Jej priestory, ktoré by inak slúžili ako výstavné miestnosti či miesto tranzitu, teraz poskytujú možnosť pre zastavenie sa a hlbšie spoznávanie histórie pamiatky.

Dočasná výstava, Michalská veža: po rekonštrukcii rešpektuje chronológiu vývoja veže, pričom najstaršie etapy sú prezentované v jej najnižšej a najstaršej časti.

Stúpanie nahor je analógiou prechodu jednotlivými etapami vývoja veže až k súčasnosti. Výstava približuje vybrané témy z dejín veže: stavebný vývoj veže a barbakánu, sochu Archanjela Michala s časovou schránkou, zvony, vežové hodiny a cibuľovitú strechu. Samostatnou kapitolou je téma obnovy tejto pamiatky. 

---

Otváracie hodiny:

Streda – pondelok: 10.00 – 18.00

Utorok – zatvorené

Posledný vstup vždy 30 minút pred zatvorením múzea.

S vežou súvisí aj stredoveký barbakán, na ktorého pôdoryse neskôr vyrástli  meštianske domy. V jednom z nich je dodnes zachovaná Lekáreň U Červeného raka, ktorá je návštevníckym centrom, kde si môžete kúpiť vstupenky na Michalskú vežu.

Základné vstupné: 6 €
Zľavnené vstupné (deti od 6 do 15 rokov, študenti*ky, seniori*ky): 4 €

Rodinná vstupenka (2+1): 14 €
Rodinná vstupenka (2+2): 14 €
Rodinná vstupenka (2+3): 14 €
Rodinná vstupenka (1+2): 14 €
Rodinná vstupenka (1+1): 8 €
Rodinná vstupenka (1+2): 8 €

Školská skupina (na osobu): 2 €

 

Generálna obnova 2021 – 2022

Generálna obnova Michalskej veže, ktorá prebiehala pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava, sa začala 19. júla 2021, keď realizátor pamiatkovej obnovy, spoločnosť PAMARCH, s. r. o., prevzala stavbu. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu Michalskej veže predstavoval viac ako 2,55 mil €, z toho 579 500 € bolo z dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, zvyšok, teda 1,97 mil € bol financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. Pamiatková obnova bola ukončená v decembri 2022 a po odstránení nedorobkov bola stavba definitívne skolaudovaná v júni tohto roku. 

Celý proces obnovy mal pod dohľadom Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ Bratislava). „Pre KPÚ BA sa začala príprava obnovy už pred niekoľkými rokmi, v roku 2018, keď odborníci z rôznych odvetví začali postupne spracovávať architektonicko-historické a reštaurátorské výskumy, ktoré boli veľmi dôležitými podkladmi pre obnovu Michalskej veže,“ približuje Eva Falbová z KPÚ Bratislava. „Aj vďaka tejto príprave a spolupráci všetkých strán sa realizácia obnovy úspešne podarila,“ dodáva.
Počas obnovy Michalskej veže boli komplexne pamiatkovo obnovené jej vonkajšie a vnútorné časti. Zreštaurované boli aj všetky sochárske a ďalšie dekoratívne prvky vrátane sochy Archanjela Michala, v hlave ktorej sa nachádzala aj pôvodná časová schránka z roku 1758. Simultánne s obnovou objektu prebiehala príprava novej dočasnej výstavy.

Ďalšie práce, ktoré boli v rámci obnovy realizované:

reštaurovanie dvoch zvonov – prvý bol zreštaurovaný, druhý, zničený streľbou z čias 2. svetovej vojny, bol odliaty nanovo, 
reštaurovanie ciferníkov hodín, 
reštaurovanie všetkých kamenných a reliéfnych prvkov, 
reštaurovanie olovenej tabule nad bránovým vchodom, 
výmena okien – nahradené replikami pôvodných barokových okien, 
obnova fasády, 
obnova vnútorných omietok, 
výmena podláh, 
výmena teplovodného kúrenia za elektrické, 
inštalácia kompletne nového osvetlenia, 
nové napojenie na mestské siete. 
 
Dva roky s Michalskou vežou

Nielen obyvateľstvo Bratislavy žilo dva roky obnovou Michalskej veže. Počas nich pripravilo MMB viacero prezentačných aktivít, prostredníctvom ktorých mohla byť pri vrcholných momentoch procesu obnovy osobne či prostredníctvom digitálnych médií prítomná odborná i laická verejnosť.

Patrili k nim: 
snímanie sochy Archanjela Michala z hrotu veže,
sprístupnenie sochy pred reštaurovaním (krátkodobá výstava Archanjel Michal. K obnove Michalskej veže),
otváranie časovej schránky z roku 1758 v priamom prenose,
tvorba obsahu novej časovej schránky (verejné hlasovanie na sociálnych sieťach),
zlátenie sochy Archanjela Michala, 
vystavenie sochy Archanjela Michala po reštaurovaní,
inštalácia sochy na vrchole veže, 
osadenie nových zvonov.
Možnosť byť pri týchto nezabudnuteľných historických momentoch ocenila verejnosť nadšením a obrovským záujmom. Dvojročný proces obnovy i séria prezentačných aktivít teraz prirodzene vyúsťujú do otvorenia novej dočasnej výstavy s názvom Michalská veža: po rekonštrukcii, ktorá návštevníkov a návštevníčky vtiahne do procesu obnovy pamiatky a odkryje viacero vrstiev jej histórie.  
 
  


  

 

 

Odporúčame

Konvergencie 2024

12.9.2024 - 30.9.2024 / Bratislava

TIP

Dokonalé dni

Kino Lúky / Kino Kultúrka Stupav...

TIP

shallov + ktovie

Št 18.7.2024 / Pink Whale

TIP

Uprising 2024

30.8.2024 - 31.8.2024 / Zlaté piesky

TIP