expozícia
Expozícia J.N.Hummela
Expozícia významného bratislavského rodáka je umiestnená v renesančnom domčeku. Venovaná je životu a dielu skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1778 – 1837).

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) patrí k významným európskym hudobným skladateľom, klavírnym virtuózom a pedagógom prelomu 18. a 19. storočia.

Narodil sa 14. novembra 1778 v Bratislave ako syn Johanna Nepomuka Hummela st. Zomrel 17. októbra 1837 vo Weimare. Otec bol členom orchestra grófa Grassalkoviča a dirigentom divadelnej spoločnosti. V roku 1786 sa rodina presťahovala do Viedne.

Expozícia je umiestnená v záhradnom domci, v ktorom sa skladateľ narodil. V súčasnosti je situovaný vo dvore neobarokového nájomného domu z roku 1910. Postavili ho v 17. storočí, v roku 1755 pristavili z dvoch strán otvorené schodiská ukončené loggiami. Na jeho priečelí v roku 1909 umiestnili barokový reliéf Korunovácia Panny Márie z pol. 18.storočia pochádzajúci zo staršieho zbúraného domu.

V roku 1937 pri príležitosti stého narodenia skladateľa tu mesto zriadilo múzeum. Jeho expozícia bola viackrát reinštalovaná, posledná úprava sa viaže k 170. výročiu jeho úmrtia.

Expozícia nás oboznamuje so životom skladateľovej rodiny, s jeho mladosťou a vzdelávaním. J. N. Hummel bol žiakom W. A. Mozarta. Podobne ako aj on robil so svojim otcom v detstve koncertné turné po európskych mestách a vynikal mimoriadnym nadaním.

Po presťahovaní do Viedne  študoval u známych hudobníkov ako boli Albrechtsberger, Salieri a Haydn.Pôsobil ako skladateľ, kapelník a pedagóg v mestách Eisenstadt, Stuttgart a Weimar. Svoje pokrokové metódy klavírnej pedagogiky vložil do diela Veľká klavírna škola. Väzby s rodným mestom, kontakty s osobnosťami európskej kultúry, predovšetkým na koncertných cestách približujú v expozícii viaceré reprodukcie grafík a archívnych dokumentov.

Medzi najvzácnejšie exponáty patrí klavír a dva spinety, na ktorých J. N. Hummel hrával. Atmosféru interiéru dopĺňa skladateľov písací stôl, jeho posmrtná maska, model pomníka pre Weimar a miniatúra pomníka  pre Bratislavu od zlatníka M. Weinstabla.

Autorom Hummelovho pomníka z roku 1887, umiestneného v súčasnosti na Hviezdoslavovom námestí, je sochár Viktor Tilgner. Z Hummelovej rozsiahlej tvorby, v ktorej je niekoľko opier, baletov a kantát, veľký počet komorných diel a skladieb pre sólové klavíry majú najväčší význam klavírne kompozície. Vo vitríne sú inštalované vzácne vydania Hummelových skladieb, publikované ešte za skladateľovho života a ukážky autografov. V múzeu je umiestnená busta skladateľa od Alojza Rigeleho.

Autorka expozície Mgr. Miriam Das Lehocká, SNM

Autorky dlhodobej výstavy Ján Batka a Bratislava (1845 – 1917) Mgr. Zuzana Francová a Mgr. Sylvia Urdová, PhD

Odporúčame

Karol Plicka - Album k 10. výročiu Matice Slovenskej v Čadci

2.11.2023 - 30.6.2024 / Stredoeurópsky dom fotografie

TIP

Na kusy. Fragment a torzo vo výtvarnom umení

27.5.2023 - 28.4.2024 / Schaubmarov mlyn v Pezinku

TIP

Jina Park - Dom zázrakov

11.4.2024 - 1.6.2024 / Steinhauser gallery, Laurinská 3

TIP

BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave

13.12.2023 - 1.9.2024 / Apponyiho palác MMB

TIP