hudobný festival

Melos-Étos 2019: festival súčasnej hudby

8.11.2019 - 15.11.2019 / Bratislava

TIP

Next 2019: festival súčasnej hudby

27.11.2019 - 1.12.2019 / A4 - priestor súčasnej kultúry

TIP

Gypsy Jazz Festival 2019

6.12.2019 - 7.12.2019 / Divadlo Aréna

Bratislavská komorná gitara

15.11.2019 - 25.11.2019 / Staromestské centrum KaV - Zichyho palác