iná akcia
Slávnostné otvorenie novej expozície v Antickej Gerulate
Múzeum mesta Bratislavi slávnostne otvora novú stálu expozíciu, ktorá prezentuje nálezy z lokality bývalého rímskeho tábora Gerulata ako súčasť Limes Romanus - Gerulata na hraniciach Rímskej ríše. Vstup je voľný.
Táto akcia sa konala v minulosti

Archeologické nálezy sa snažia priblížiť pracovný deň vojakov v tábore, ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami.

Súčasťou otvorenia bude aj sprievodný program, ktorý predstaví lokalitu v širších súvislostiach, či už prírodných, alebo historických.

Nebude chýbať ani hudobný program, o ktorý sa postará Mucha Quartet.

Vstup je voľný

Podujatie sa koná od 14:00 do 18:00

Pozrite si kompletný program Noci múzeí a galérií v priestoroch Múzeu mesta Bratislavy

Unikátna rímska pamiatka v bratislavských Rusovciach, Antická Gerulata, ktorá je od roku 1987 pod správou Múzea mesta Bratislavy, má po minuloročnom zápise do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ďalšiu významnú novinku. Slávnostné otvorenie úplne novej expozície s názvom Gerulata na hraniciach Rímskej ríše sa uskutoční v sobotu 14. mája, a bude ho sprevádzať aj bohatý program pre verejnosť.

Význam Antickej Gerulaty, momentálne jedinej UNESCO lokality na západnom Slovensku, je neoceniteľný. Zápis prebehol 30. júla 2021, kedy sa súčasťou Svetového dedičstva UNESCO stala medzinárodná archeologická lokalita s názvom Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť).

Dômyselný ochranný systém hraníc Rímskej ríše tvorili valy, múry, pevnosti a tábory a na Slovensku do tohto systému obrany patrila Gerulata v Rusovciach a Iža pri Komárne. Súčasťou minuloročného zápisu do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO boli oba tieto kastely, a v Rusovciach aj Dom s hypocaustom a Irkutská ulica, kde sa pôvodne nachádzal vicus (civilná osada) patriace ku Gerulate, doložené je aj pohrebisko.

Nová expozícia s názvom Gerulata na hraniciach Rímskej ríše prevedie návštevníkov a návštevníčky vývojom tábora v priebehu prvých štyroch storočí existencie kastela Gerulata. Priblíži bežný pracovný deň vojakov v tábore, ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Nebudú chýbať predmety z výskumu domu s hypocaustom – podlahovým vykurovaním, ktorý predstavuje výnimočnú technickú pamiatku rímskej doby.

Návštevníci a návštevníčky tak prostredníctvom nálezov materiálnej kultúry zo siedmich rímskych pohrebísk a vyše 40 pôvodných epigrafických pamiatok spoznajú život obyvateľov Gerulaty, ich spôsob boja, božstvá, ktoré uctievali, spôsob obliekania, zábavy i starostlivosti o zovňajšok. Významnou súčasťou novej expozície je aj zbierka kamenných výtvarných diel. Vystavené exponáty pochádzajú z archeologických výskumov, ktoré v tejto lokalite prebiehajú už od začiatku 60 rokov. V exteriéroch Antickej Gerulaty na návštevníkov a návštevníčky čakajú architektonické základy rímskej pevnosti (kastela).

Obrovskú zásluhu na zveľaďovaní a rozvoji tejto lokality má archeologička Jaroslava Schmidtová, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy pôsobí od roku 1988. Za celoživotný prínos k archeologickému výskumu lokality Gerulata v Rusovciach a významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového dedičstva UNESCO získala nedávno prestížnu Cenu primátora Bratislavy. „Počas dlhého obdobia, v ktorom sa v Rusovciach pohybujem, som si vytvorila k miestu i ľuďom vrelý vzťah. Naši pracovníci, páni Pjeczka, Németh, Sloboda či Šlosár boli z Rusoviec a Čunova, poznali sme aj ich rodiny. Výskumy sme realizovali aj na parcelách pod zástavbou rodinných domov, čo nebolo jednoduché, ale vždy sme mali výborné kontakty s mestskou časťou Rusovce, ktorá nám pri výskume vychádzala v ústrety“ uvádza PhDr. Jaroslava Schmidtová.

Revitalizácia vnútorných priestorov expozície v Gerulate prebiehala v spolupráci s prestížnym dizajnérskym štúdiom Crafting Plastics Studio, ktoré kladie dôraz na kvalitné materiály a najmä na environmentálny prístup. To všetko sa odzrkadlilo aj vo výbere materiálov, ktoré boli využité na výstavný fundus (nábytok) pre novú expozíciu.

Celý mobiliár interiéru je navrhnutý v jednotnom dizajne z materiálov drevo a kameň a rešpektuje charakter pôvodnej budovy prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Nová expozícia a zariadenie sú pokračovaním projektu postupnej modernizácie prezentácie celého areálu rímskeho kastela Gerulata. V priebehu roka dôjde aj k úprave zelene v areáli a koncom roka 2022 sa expozícia rozšíri o interaktívne a digitálne prvky, ktoré budú prezentovať virtuálny model celého vojenského tábora vrátane okolitých civilných osád. „Nová expozícia a prvé postupné zmeny v Gerulate v Rusovciach smerujú k rozvoju a modernej prezentácii tejto lokality európskeho významu, ktorý bol v minulom roku potvrdený aj úspešným zápisom na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zápis zavŕšil dlhoročné snahy celého tímu odborníkov, ktorého súčasťou bola aj archeologička Múzea mesta Bratislavy, Jaroslava Schmidtová. Nová expozícia je príležitosťou osláviť tento úspech,“ dodáva riaditeľka Múzea mesta Bratislavy, Zuzana Palicová.

Slávnostné otvorenie novej expozície, Gerulata na hraniciach Rímskej ríše, sa uskutoční v sobotu 14. mája a súčasťou podujatia bude bohatý sprievodný programom. Nebude chýbať komentovaná prehliadka novej expozície, atmosféru spríjemní hudobný program od Mucha Quartet a viaceré tematické prehliadky predstavia lokalitu v širších historických a prírodných súvislostiach. Okrem poznatkov o vojenskom tábore a o pridružených civilných osadách spoznajú návštevníci a návštevníčky  aj celkový prírodný kontext lokality Rusovce.


 

Odporúčame

Toto! je príbeh ilustrácie

4.5.2023 - 15.10.2023 / GMB - Pálffyho palác

TIP

Piargy

Slovenská národná galéria Brat...

TIP

Zvuk for Štiavnica 2023

23.6.2023 - 25.6.2023 / Banská Štiavnica - rôzne miesta

TIP

Brekeke Market

So 10.6.2023 / Street Food & Cafe Possonium, Trhovisko Žilinská

TIP