múzeum
Antická Gerulata Rusovce MMB - lokalita UNESCO
Gerulatská 7, 85110 Bratislava
Gerulata v Rusovciach bola súčasťou unikátneho európskeho reťazca opevnení na rímskej hranici. Bola prvým kastelom v línii Carnuntum – Ad Flexum. V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 1. až 4. storočia. V exteriéri je prezentovaná neskoroantická pevnosť zo 4. storočia, ktorá bola vstavaná do severného rohu pôvodného kastela.

program

Komunitný piknik v Gerulate

So 27.7.2024 10:00

TIP

V novej sezóne bude súčasťou stálej expozície interaktívny virtuálny 3D model, ktorý návštevníkom a návštevníčkam predstaví podobu tábora a civilnej osady v priebehu 3. – 4. storočia. 3D model ponúkne možnosť virtuálnej prechádzky po tábore, zaujímavé informácie o živote jeho obyvateľstva i digitalizované archeologické nálezy.

Prečítajte si viac informácií v článku o interaktívnej, virtuálnej novinke v Antickej Gerulate.

Prečítajte si o zápise Gerulaty do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

---

Areál Antickej Gerulaty v Rusovciach sa nachádza na mieste bývalého rímskeho vojenského kastela na hraniciach pevnostného systému Limes Romanus z obdobia 2. až 4. storočia.

Komplexná pamiatková úprava lokality sa začala realizovať v roku 1975. Pre prezentáciu nálezov z archeologických výskumov z tejto lokality bola postavená moderná výstavná sieň, v ktorej sa od roku 1985 nachádza expozícia venovaná pamiatkam z doby rímskej. Konzervované  zvyšky pôvodnej architektúry kastela v areáli objektu boli sprístupnené v roku 1988 a stali sa súčasťou expozície.

Rimania využili Dunaj ako prirodzenú hranicu a vybudovali tu dômyselný pevnostný systém Limes Romanus. Dnešného Slovenska sa  hranica dotkla kastelom Gerulata v Rusovciach. Tábor mal dôležitú strategickú úlohu – chránil východné krídlo légií stacionovaných v Carnunte, hlavnom meste provincie Hornej Panónie.

Meno Gerulata Rimania pravdepodobne prevzali od pôvodného keltského obyvateľstva.

Na základe doterajších skúmaných častí kastela možno rekonštruovať jeho štyri stavebné etapy, polohu pohrebísk a civilných osád – vicusov, ako aj poľnohospodárskych usadlostí a villy rustici. Expozícia prezentuje históriu budovania a života obyvateľov kastela predovšetkým prostredníctvom archeologických nálezov.   

Vznik Gerulaty kladieme do obdobia vlády Flaviovcov. Na budovaní tábora sa podieľali carnuntské posádky X, XIV a XV légie. Od začiatku 2. storočia po Kr. tu mala stálu posádku elitná jazdecká jednotka Ala prima Canannefatum. Ďalšie kolky na rímskej strešnej krytine a epigrafické nápisy na votívnych oltároch svedčia o prítomnosti jednotiek II légie ako aj XVIII kohorty dobrovoľníkov, V kohorty a prvej kohorty lukostrelcov.

Posledná etapa  prestavby Gerulaty sa uskutočnila v 4. storočí. Nálezy z výskumu longobardského pohrebiska so 166 hrobmi v extraviláne Rusoviec svedčia a výhodnej polohe tejto lokality aj v nasledujúcom historickom období známom ako doba sťahovania národov.

Múzeum je otvorené od 1. apríla do 31. októbra