Expozície

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Prírodovedné múzeum SNM

4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Chorváti na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Lapidárium

Archeologické múzeum SNM

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM

Zo zeme

Mestské múzeum Pezinok

Mlynárska expozícia

Schaubmarov mlyn v Pezinku

Stránky