Expozície

Výtvarná moderna Slovenska

Galéria Nedbalka

Z dejín modranskej keramiky

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Prírodovedné múzeum SNM

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Prírodovedné múzeum SNM

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Prírodovedné múzeum SNM

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Lapidárium

Archeologické múzeum SNM

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM

Zo zeme

Mestské múzeum Pezinok

Mlynárska expozícia

Schaubmarov mlyn v Pezinku (dočasne zatvorené)

Stránky