Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

Lapidárium

Archeologické múzeum SNM

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM

Zo zeme

Mestské múzeum Pezinok

Mlynárska expozícia

Schaubmarov mlyn v Pezinku

Stránky