výstava
Trianon 100: Zrod novej hranice

Dňa 4. júna 1920 bola na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles podpísaná mierová zmluva, ktorá definitívne spečatila zásadné zmeny na mape Európy po 1. svetovej vojne. Rozpadla sa mnohonárodnostná habsburská monarchia a na jej troskách vyrástli nové štáty.

Táto akcia sa konala v minulosti

Autori výstavy: Martin Besedič, Dominika Čechová, Juraj Hrica, Lenka Lubušká

Uhorsko ako súčasť habsburského štátu bolo územnými zmenami zasiahnuté najviac. Jeho územia pripadli Rumunsku a dvom novovytvoreným štátom – Československej republike a Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku 1929 Juhoslávia). SNM – Historické múzeum si v spolupráci s mnohými slovenskými i zahraničnými inštitúciami pripomenie Trianon výstavou, ktorá chce návštevníkovi priblížiť a oboznámiť ho s neľahkým procesom začleňovania Slovenska do nového československého štátu, tvorbou jeho hraníc i pokusmi o vymanenie sa z tisícročných politických, hospodárskych, sociálnych i kultúrnych väzieb na ,,krajinu sv. Štefana". V nástupníckej krajine, ktorej sa Trianon najviac dotkol, a síce v Maďarsku, je stále vnímaný ako tragická udalosť.

Naproti tomu v susedných krajinách sa hlbšie do historickej pamäte nevryl. Výstavou chceme pripomenúť, že hranice Slovenska, ako ich poznáme dnes, neboli samozrejmosťou a tiež skutočnosť, že čo je pre nás prirodzené a samozrejmé, môžu iní vnímať diametrálne odlišne.

----------

Sprievodné podujatia na jún: 
Komentovaná prehliadka výstavy Trianon – Zrod novej hranice, 10.6.2021 o 17.00 h

Výstavou sprevádza kurátor a spoluautor Martin Besedič. Prehliadka sa uskutoční v priestoroch výstavy na 2. poschodí Bratislavského hradu. Vstupné: 4 €/osoba . 

Odporúčame

Kælan Mikla (IS)

Po 24.6.2024 / Fuga

TIP

Gauguin

St 19.6.2024 / Kino Nostalgia

TIP

Pozsony Dance Club

24.6.2024 - 30.9.2024 / DPOH

TIP

Už jsme doma (CZ) + Schmrntz

Pi 21.6.2024 / Pink Whale

TIP