múzeum
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13, 81108 Bratislava

Bratislavské židovské komunitné múzeum vzniklo z iniciatívy bratislavskej Židovskej náboženskej obce. Snahou je ochrana kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti o objekt synagógy na Heydukovej ulici.

program

Stála expozícia bude situovaná v nevyužívanej časti synagógy v priestore bývalej ženskej galérie a priľahlého schodiska. Medzi vystavenými predmetmi budú prevládať judaiká z pôvodnej Bárkányovej zbierky, ale inštalované budú aj predmety, ktoré darovali členovia bratislavskej náboženskej obce, niektoré sa viažu na tragické obdobie holokaustu.

Hlavná sála. Prezentované budú štyri hlavné témy, a to komunity, rabíni, vzdelávanie a synagógy. Pamätná stena holokaustu bude zároveň doplnená o predmety, ktoré súvisia s deportáciami, ukrývaním a aktívnym odbojom. Tieto predmety nám na výstavné účely požičali členovia bratislavskej Židovskej náboženskej obce. Súčasťou expozície v hlavnej sále budú aj predmety z povojnového obdobia, a tiež predmety z rokov obnovy židovského života v Bratislave po páde komunizmu.

Judaiká. V priestore popri západnej strane galérie budú vystavené judaiká z tzv. druhej zbierky Eugena Bárkánya, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne a pôvodne mala byť vystavená v neologickej synagóge. Tú však v roku 1968 zničili pri výstavbe Nového mosta.

Schodisko, ktorým bude návštevník vystupovať k výstavným priestorom na galérii poslúži ako ilustrácia časovej osi v histórii bratislavskej židovskej komunity.

Arkáda. Priestor v arkáde je vyhradený pre príležitostné výstavy.