múzeum
Múzeum historických interiérov MMB
Radničná 1, 81101 Bratislava

Múzeum historických interiérov sa nachádza v Apponyiho paláci. Disponuje bezbariérovým prístupom do jednotlivých miestností expozície. V ponuke pre návštevníka je pripravený systém – audio guide.

Prvé poschodie so zachovaným pôvodným dreveným obložením stien a maľbami je zariadené ako reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Na druhom poschodí v miestnostiach so srekonštruovanými nástennými maľbami sú vystavené ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.