koncert
festival
vážna hudba
Bratislava Mozart Festival 2021
Bratislava Mozart Festival otvára svoje brány už po ôsmy raz. Organizátori si pre poslucháčov pripravili pestrú paletu koncertov s množstvom originálnej hudby vrátane novodobých premiér viacerých výnimočných opusov. Okrem tradičných koncertov tentoraz návštevníkov čaká aj bohatý sprievodný program v podobe majstrovských tried s renomovanými hudobníkmi či atraktívnej Hudobnej vychádzky.
Táto akcia sa konala v minulosti

Program festivalu:

29.10. piatok 19:00 / Katedrála sv. Martina 

Mozart: Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Requiem K. 626 / Orchester 1756  / Cantus XVII

Sólisti Salzburger Konzertgesellschaft

Marelize Gerber (AT) – soprán

Elsa Giannoulidou (GR) – alt

Matúš Šimko a.h. – tenor

Gebhard Hegmann (AT) – bas

Konstantin Hiller (AT) dirigent

---

4.11. štvrtok 17:00

Príbeh hudby v Prešporku 18.storočia

špeciálna hudobná vychádzka – sprievodné podujatie Bratislava Mozart Festival
Fuss / Haydn / Lichtenthal / Lotz / Mozart / Schöllnast / Sperger / Zimmermann

Vychádzka starou Bratislavou po stopách skladateľov, hudobníkov a výrobcov hudobných nástrojov v súvislosti s aktuálnym ročníkom festivalu.

odborný sprievod: Zuzana Godárová 

začiatok vychádzky: Župné námestie (pred kostolom Trinitárov)

ukončenie pri koncertnej sieni Klarisky cca 30 minút pred konaním koncertu

---

4.11. štvrtok 19:00 / Koncertná sieň Klarisky

Fuss: Notturno en Quatuor

Johann Evangelist Fuss (1777 – 1819)

Kvartetá pre gitaru, klarinet, flautu, basetový roh a sláčikové trio

Kvarteto C dur pre gitaru a sláčikové trio op. 1 (1804)
Notturno en Quatuor As dur Op. 3  pre klarinet, dve violy a violončelo (1810)

Kvarteto G dur pre priečnu flautu a sláčikové trio (1810-11) – novodobá premiéra
Kvarteto F dur op. 2 pre basetový roh a sláčikové trio (1806)

Martina Bernášková - priečna flauta 
Martin Krajčo - gitara
Róbert Šebesta - klarinet, basetový roh

Musica Aeterna 
Peter Zajíček - husle, umelecký vedúci
Ján Gréner - viola
Bálint Kovács - viola
Lucia Krommer (HU) - violončelo

Uvedenie novodobých premiér z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

---

12.11. piatok 19:00 / Koncertná sieň Dvorana, VŠMU

Mozart Dr. Lichtenthala

Mozartove diela v dobovej úprave bratislavského rodáka, lekára, hudobníka, a muzikológa Petra Lichtenthala (1780 – 1853) pre komorné sláčikové obsadenie – koncert presunutý z roku 2020

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) / Peter Lichtenthal (1780 – 1853)
Symfónia g mol K. 550 
Koncert pre klavír a orchester K. 466 
––––
Symfónia C dur K. 551 "Jupiterská"

Aurelia Vişovan (RO) – kladivkový klavír

Pandolfis Consort (AT) 

Koncert sa koná s finančnou podporou Nadácie Tatra banky

16.11. utorok 19:00 / Moyzesova sieň

Mozart: Flautové kvartetá
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Kvartetá pre flautu a sláčikové trio  / Kvarteto D dur K. 285   / Kvarteto G dur K. 285A  

Kvarteto C dur K. anh.171 / 285B  / Kvarteto G dur K.370 (K.368B)   / Kvarteto A dur K.298 


Karel Valter & Friends

Karel Valter (CZ) – priečna flauta
Pablo Valetti (FR) – husle
Peter Biely – viola
Petr Skalka (CZ) – violončelo

---

21.11. nedeľa 19:00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Grand Harmonie Musique – Hommage à Anton Zimmermann

Anton Zimmermann (1741 – 1781): Parthia F dur  AZ III/6: F1 pre dva klarinety, dva invenčné rohy a fagot – novodobá premiéra

Joseph Haydn (1732 – 1809):Divertimento C dur Hob. II:14 pre dva klarinety a dva invenčné rohy

Anton Zimmermann (1741 – 1781): Parthia Es dur AZ III/6: Es2 pre dva klarinety, dva invenčné rohy a dva fagoty – novodobá premiéra

Johannes Matthias Sperger (1750 – 1812): Parthia B dur  pre dva hoboje, klarinet, dva invenčné rohy a fagot – novodobá premiéra

Johannes Matthias Sperger (1750 – 1812): Parthia F dur  pre dva hoboje, dva klarinety, dva invenčné rohy, dve prirodzené trúbky a dva fagoty – novodobá premiéra

Schöllnast Consort
Róbert Šebesta - umelecký vedúci

Uvedenie novodobých premiér z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Sprievodné podujatia – majstrovské triedy  pre študentov hudobných odborov a verejnosť

11.11. štvrtok 11:30, Koncertná sieň Dvorana, VŠMU

Majstrovská trieda – kladivkový klavír

Aurelia Vişovan (RO) – kladivkový klavír

vstup voľný – potrebná rezervácia na bamozartfestival@gmail.com


16.11. utorok – 9:30, Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16

Majstrovská trieda – flauto traverso

Karel Valter (CZ) – dobová priečna flauta

vstup voľný – potrebná rezervácia na bamozartfestival@gmail.com


25.11. štvrtok – 14:00, Malá koncertná sieň VŠMU

Majstrovská trieda – historické klarinetové nástroje

Róbert Šebesta – historické klarinetové nástroje

vstup voľný – potrebná rezervácia na bamozartfestival@gmail.com

Majstrovské triedy ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
Partnermi majstrovských tried sú VŠMU a Cirkevné konzervatórium.

viac info na webe festivalu 

facebook festivalu

vstupenky od 10€

 

Etablovaný festival prinesie v tradičnom jesennom termíne päť koncertných večerov. Úvod podujatia bude patriť labutej piesni W. A. Mozarta (1756 - 1791) - Requiem, K. 626. 

V pietnej atmosfére blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zaznie tento skvost klasicistickej hudobnej tvorby 29. 10. 2021 o 19:00 v Katedrále sv. Martina v podaní Orchestra 1756, zboru Cantus XVII a sólistov Salzburgskej koncertnej spoločnosti pod taktovkou dirigenta Konstantina Hillera.

Meno Johanna Evangelistu Fussa (1777 - 1819) nepatrí v našich končinách k najznámejším, ale jeho hudobný odkaz je určite hodný pozornosti. Tomuto v Prešporku pôsobiacemu kapelníkovi a skladateľovi je venovaný nasledujúci festivalový koncert s názvom Fuss: Notturno en Quatuor.

Program pozostáva zo štyroch kvartet pre rôzne nástrojové obsadenie, z ktorých Kvarteto G dur pre flautu a sláčikové trio zaznie vo svojej novodobej premiére. 4. 11. 2021 o 19:00 v Koncertnej sieni Klarisky sa na koncerte ako sólisti predstavia Martina Bernášková na flaute, Martin Krajčo na gitare a Róbert Šebesta na klarinete a basetovom rohu v sprievode súboru Musica aeterna. 

Tretí festivalový večer Mozart Dr. Lichtenthala zaujíma medzi ostatnými špeciálne postavenie - je posledným z odložených koncertov Bratislava Mozart Festivalu 2020. Opäť sa spája s hudobnými dejinami Bratislavy, a to prostredníctvom ústrednej postavy svojej dramaturgie - prešporského rodáka Petra Lichtenthala (1780 - 1853). Doktor, skladateľ, aranžér a autor mnohých širokospektrálne zameraných publikácií bol mimoriadne fascinovaný hudbou W. A. Mozarta a viaceré jeho kompozície upravil v rámci vtedajšej rozšírenej praxe rearanžovania pre menšie nástrojové obsadenia. Ansámbel Pandolfis Consort s rumunskou sólistkou Aureliou Vişovan na kladivkovom klavíri predstavia túto pozoruhodnú autorskú fúziu na koncerte 12. 11. 2021 o 19:00 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU.

Wolfgang Amadeus Mozart počas svojho života podnikol viaceré zahraničné cesty, vďaka ktorým spoznal mnoho významných a vplyvných ľudí. Jedným z nich bol aj flautový virtuóz  Johann Baptist Wendling, ktorého hráčske majstrovstvo na mladého skladateľa silno zapôsobilo.

Mozart následne skomponoval štyri podmanivé flautové kvartetá, ktoré v súčasnosti na koncertoch či nahrávkach dopĺňa aj Hobojové kvarteto G dur, K. 370 v úprave pre flautu a sláčikové trio. Priezračná hudba týchto opusov bude dominovať štvrtému festivalovému večeru s názvom Mozart: Flautové kvartetá, ktorý sa uskutoční 16. 11. 2021 v Moyzesovej sieni o 19:00 v podaní špičkových umelcov medzinárodného zoskupenia Karel Valter & Friends.

Záverečný koncert ôsmeho ročníka festivalu  Grand Harmonie Musique Hommage à Anton Zimmermann vzdáva hold jubilujúcemu skladateľovi, tiež úzko spätému s Bratislavou, Antonovi Zimmermannovi (1741 - 1781) v hudobnej koláži s jeho súčasníkmi Josephom Haydnom (1732 - 1809) a Johannom Matthiasom Spergerom (1750 - 1812). Dramaturgia je zostavená z kompozícií určených typickým klasicistickým dobovým zoskupeniam dychových nástrojov Harmoniemusik, ktorých sprítomnenia sa na koncerte zhostí formácia Schöllnast Consort. 21. 11. 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca zaznejú vo svojich novodobých premiérach až štyri z piatich uvádzaných diel.

Podujatie Bratislava Mozart Festival 2021 okrem koncertov tento rok prináša aj tri majstrovské triedy: Aurelia Vişovan na kladivkovom klavíri 11. 11. 2021 (VŠMU), Karel Valter s flautou traverso 16. 11. 2021 (Cirkevné konzervatórium) a Róbert Šebesta s historickými klarinetmi 24. 11. 2021 (VŠMU). Spestrením festivalu bude 4. 11. 2021  špeciálna hudobná vychádzka s názvom Príbeh hudby v Prešporku 18. storočia s odborným sprievodom Zuzany Godárovej.

Hlavný organizátor podujatia Bratislava Mozart Festival je Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.. Partnermi podujatia sú: Hudobný fond, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Nadácia Tatra banky, Nadácia SPP, BKIS, koncerty 4. a 21.11. z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa koná podľa aktuálneho kultúrneho Covid semaforu v režime KZ – kompletne zaočkovaní (s výnimkou hudobnej vychádzky, ktorá je v režime OTP) s dodržaním všetkých nariadených protiepidemických opatrení RÚVZ.

 

Odporúčame

Brutal Assault 2022

9.8.2022 - 13.8.2022 / Pevnost Josefov, Jaroměř

TIP

Divadelná Nitra 2022

23.9.2022 - 28.9.2022 / Nitra

TIP

Hortus Artis 2022

10.7.2022 - 4.9.2022 / Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1

TIP

Chlast

Pi 19.8.2022 / Kino Nostalgia

TIP