výstava
Z depozitára: Štiepaná kamenná industria z hradu Devín

Súbor na nádvorí Starej radnice predstavuje 20 fragmentovaných i celých artefaktov, ktoré boli nájdené na hrade Devín v roku 2022. Aj keď ide o drobnotvaré, nenápadné a často neúplné nálezy v nepôvodnej polohe, sú priamym dokladom osídlenia dnešného areálu hradu niekedy od polovice 6. tisícročia do 2. tisícročia pred n. l., možno i skôr.

01.04.2023, So - 31.05.2023, St

Prvotnú úpravu suroviny dokladajú odštepy a úštepy s pôvodným povrchom silicitových okruhliakov. Výrobu, úpravu či opravu nástrojov dokladajú čepele, úštepy a odštepy s negatívmi po štiepaní. Niektoré artefakty majú výrobné chyby.

Najpočetnejšími nástrojmi sú čepieľky, ktoré bývali súčasťou zložených nástrojov, napr. žacích nožov na zber obilia. Surovina na výrobu devínskych kamenných nástrojov pochádza z blízkych (Malé Karpaty, dunajské štrky) i vzdialených zdrojov (Biele Karpaty).

Kurátorská koncepcia: Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Odporúčame

Nič

Kino Lumière / Slovenská národn...

TIP

The Sisters of Mercy (UK)

Po 6.11.2023 / Majestic music club

TIP

NeferNefer & Burlesque Show

3.6.2023 - 4.8.2023 / Red Cat Cabaret Club

TIP

EOS: Mary Cassatt - maľba modernej ženy

Kino Lumière / Slovenská národn...

TIP