výstava
Z depozitára: Forma na výrobu tehál – firma Rössler

Tehliarska forma zo zbierok MMB je vyhotovená z tvrdého dreva a na dne má kovový oválny negatív reliéfnej výrobnej značky. Po obvode značky je nápis EMERICH RÖSSLER´S RINGOFENZIEGELEI, v strede je obrázok kruhovej tehliarskej pece s vysokým komínom.

01.02.2024, Št - 31.03.2024, Ne

Forma je obitá železnými spevňujúcimi pásmi a má štyri polkruhové „držadlá“. Rösslerovci patrili k pôvodným prešporským rodinám. Od stredoveku niesol ich meno vinohradnícky záhon v Malých Karpatoch, neskoršie lesný záhon a kameňolom.

V polovici 19. storočia  pôsobil v meste tehliarsky majster Ján Rössler, ktorý býval na dnešnej Krížnej ulici (Ujváros/Nové Mesto). V roku 1870 rodina postavila ručnú poľnú tehelňu v Devínskej Novej Vsi.

Imrich Rössler založil v roku 1895 prvú parnú tehelňu v Pezinku. Pri jej modernizácii v roku 1899 prvýkrát použil Hoffmannovu kruhovú pec (tzv. kruhovku). Pec je pomenovaná podľa patentu nemeckého staviteľa Fridricha Hoffmanna z roku 1858.

Forma na tehlu zo zbierok MMB je práve z tohto obdobia, keď sa do užívania zaviedla tzv. kruhovka a jej motív bol použitý aj na značke tehly. Tým sa tehelňa v Pezinku zaradila medzi moderné zariadenia.

Kurátorská koncepcia: Mgr. Elena Kurincová

Aj keď nie sú trvalo vystavené verejnosti, dokážu zaujať, prekvapiť či vzbudiť zvedavosť rovnako ako ich „slávnejší“ kolegovia v expozíciách.

Zbierkové predmety uložené v depozitároch múzeí tvoria základný stavebný kameň ich činnosti a vo fonde Múzea mesta Bratislavy ich nájdete viac ako 120-tisíc.

Na jeho rôznorodosť, šírku a špecifiká chce poukázať aj výstavný projekt Z depozitára, ktorý bude viditeľný z nádvoria Starej radnice.

Práve tam sa môžete pravidelne stretávať s málo známymi objektmi či dielami, ktoré pre vás vybrali naše kurátorky a kurátori.

Odporúčame

Maliar jej tela

Pi 1.3.2024 / Kino Kultúrka Stupava

TIP

Vysvetlenie na všetko

St 27.3.2024 / Kino Lúky

TIP

Kým prídu Stouni...

22.3.2024 - 25.4.2024 / Slovenské národné divadlo - Činohra

TIP