výstava
Veronika Šramatyová : Reset

Na výstave s názvom Reset prezentujem maľby, v ktorých sa zameriavam na tému dekódovania súčasného prostredníctvom minulého, pričom vychádzam z vlastného, dlhodobo budovaného fotoarchívu, ktorý vnímam nielen ako vizuálny, ale najmä ako obsahový základ pre ďalšie spracovanie, v mojom prípade predovšetkým v médiu maľby.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
04.11.2021 18:00, Št

Fotografické predlohy sú zhotovené ako neinscenovaný, spontánny záznam prevažne prírodného alebo rurálneho okolia s figurálnou stafážou, v ktorom sa práve nachádzam. Momenty každodennosti zaznamenávam v snahe posunúť tieto motívy do roviny viacvýznamovosti, kde za ideové východisko považujem podnety súčasnej doby, ktoré sa v kontexte dystopickej, ekonomicko politickej a klimatickej súčastnosti javia ako neustále sa meniace a zrýchľujúce.

Čo je zaznamenané dnes, na prvý pohľad obyčajné a každodenné situácie, v kontexte neskoršieho nazerania, v zmysle nazerania na minulosť ako na záznam -  dokumentovanie danej doby a miesta ktoré pominuli a už neexistujú , považujem práve takto formulovanú (maliarsku) výpoveď ako potrebnú a dôležitú.

Na prvý pohľad nezáväzná vizuálna informácia, ktorá môže pôsobiť ako značne romantizujúca a estetizujúca, no v širšom kontexte zobrazovania krajiny alebo prírody ako miesta na kontepláciu, duchovnú istotu, zároveň spájanie ju s človekom ako prijímateľom duchovného zážitku (v dnešnom jazyku nazývaného globálne resetom, vypnutím) , týmto spôsobom nadobúda ďalší rozmer a potenciál.

Na rozdiel od predchádzajúcich maliarskych výstupov však pristupujem od striktne fotorealistického zobrazenia a repetitívneho formátu k tematickej a maliarskej rôznorodosti, inklinujem k práci s maliarskym médiom a farbou ako hmotou. 

Po dlhodobej, takmer až päťročnej pauze (materská prestávka, 2x covid/postcovid) to môžme chápať aj ako opätovné, predovšetkým konteplatívne a zároveň až fyzické prežívanie procesu maľby. Na strane druhej, pozorovanie nielen okolia ale celospoločenskej situácie celkovo, so skúsenosťou predchádzajúcej, dlhodobej izolácie  - od r. 2008 žijem opäť na vidieku (s výnimkou krátkodobého pedagogického pôsobenia na VŠVU a TRUNI) - prirodzene prispelo k môjmu osobnému resetu, preformulovaniu priorít tak ako v osobnom, rovnako aj v profesnom živote.

Odporúčame

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30.9.2021 - 15.4.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP

Bienále ilustrácií Bratislava 2021

15.10.2021 - 28.2.2022 / Historické múzeum SNM

TIP

Šťastný Lazzaro + voda a práca

St 2.2.2022 / Kino Lumière

TIP

Ako sa hrali naši...

12.12.2020 - 27.3.2022 / Múzeum mesta Bratislavy MMB

TIP