výstava
Rudolf Fila
Zbierka diel Rudolfa Filu v Roman Fecik Gallery vzniká od roku 2012 a bola započatá výstavou Rudolf Fila - Cez Hogartha. Zbierka sa počas rokov rozrastala, až nadobudla súčasné rozmery. Momentálne Roman Fecik Gallery disponuje zbierkou viac ako 20 diel od tohto fenomenálneho autora.
Táto akcia sa konala v minulosti

Rudolf Fila

V 60. rokoch maľoval abstraktné štrukturálne obrazy s dôrazom na štruktúru hmoty maľby (Informel). Jeho abstraktné kompozície sa vyznačujú expresívnym gestom štetca, vysokými hmotami farby, rôznymi plastickými povrchovými štruktúrami farebných plôch. Do vysokých pastóznych vrstiev sú vkladané cudzorodé materiály, textílie, alebo plošné predmety. Expresívne gesto a široký ťah štetcom zostáva vo Filovej maľbe prítomný aj v ďalšom období.

V 70. rokoch prechádza od abstraktného zobrazovania skutočnosti a pocitov ku konkrétnemu znázorneniu, alebo priamemu čerpaniu námetov z dejín umenia a z fotografií detailov ľudského tela (tzv. Telovky), ktoré realisticky premaľúva a napokon do nich zasahuje a komentuje ich vlastným expresívnym maliarskym gestom. Zväčšené hyperrealistické detaily obrazov tak získavajú ďalší rozmer vďaka farebným škvrnám, ťahom štetca a vrstveniu farieb.

Realizuje tiež zásahy do kníh a reprodukcií umeleckých diel, čím ich mení na nové diela a dáva im nové významy. Takisto týmto spôsobom znejasňuje, alebo odhaľuje správu ukrytú pod vonkajším znázornením. Väčšinou to robí s humorom a iróniou.

Zastúpenie v zbierkach (výber):

Slovenská národná galéria, Bratislava
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
Moravská galerie, Brno
Národní galerie, Praha
Janus Pannonius museum, Pécs
Museum Nacionale de Bellas Artes, Rio de Janeiro
+ súkromné zbierky (Slovensko, Česko, Maďarsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Dánsko, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Rumunsko ale aj USA)

Odporúčame

Rozprávka o šťastnom konci

Ne 5.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Opera

TIP

Erwin Wurm (AT) – Umelec prosiaci o milosť

2.11.2022 - 29.1.2023 / GMB - Pálffyho palác

TIP

KRAA! #8: Festival skutočne súčasnej hudby

So 25.2.2023 / A4 - priestor súčasnej kultúry

TIP

Nezanechať stopy

Ut 14.2.2023 / Kino Pezinok

TIP