zahraničný inštitút
České centrum
Prepoštská 6, 81499 Bratislava

Poslaním Českého centra je rozvíjať dialóg so zahraničnou verejnosťou v oblasti kultúry, vzdelávania, obchodu a spoluvytvárať tak image Českej republiky ako modernej a dynamickej krajiny.

České centrum v oblasti kultúry organizuje výstavy, koncerty, autorské čítačky, prednášky, diskusie, filmové a divadelné predstavenia, stretávky (napr. krajanov), charitatívne akcií atď. Spolupracuje so slovenskými aj zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, pomáha pri zaisťovaní českej účasti na medzinárodných festivaloch, prezentuje akcie pripravovaných v ČR, poskytuje informácie o medzinárodných festivaloch a ďalších zaujímavých projektoch. Poskytuje informácie o kultúrnych zariadeniach, informuje zahraničných záujemcov o kultúrnom dianí v ČR, spoluprácuje s českými vydavateľstvami a prezentuje ich ponuky v zahraničí.