výstava
Pavel Vavroušek - Nová Sedlica (CZ)
Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Kurátor: Tomáš Pospěch 
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
02.11.2023 17:00, Št

Ešte dnes, po päťdesiatich rokoch, keď sa povie na dedinách pod Bukovskými vrchmi fotograf, ľudia si vybavia Pavla Vavrouška. Natoľko sa svojimi príchodmi zapísal do pamäte tunajších ľudí. Tí dodnes opatrujú mnohé fotografie, ktoré im vtedy vozil a rozdával. Bol tichý, až mlčiaci, nesmelý, ale tiež pozorne vnímajúci a počúvajúci. Takto si bežne dokumentárneho fotografa nepredstavujeme. Ale kto mlčí a počúva, často viac vidí a je od druhých viac prijatý.

Pavel Vavroušek vytváral obrazy zanikajúceho vidieka. Fotografoval v prostredí ešte nezasiahnutom unifikujúcou globalizáciou, bez turistov, ale nie v krajine s vyhláseným folklórom. Chcel zachytiť tú jednu, pôvodnú, snáď aj poslednú dedinu, posledných dedinčanov.

Vyberal si to miznúce, ohrozené, a vyfotografoval to, kým to ešte bolo.

Predkladá nám všeobecný obraz tradičnej dediny, akoby mimo času. Vyhýba sa politike aj negatívnym javom, ako sú alkoholizmus, často biedne bytové podmienky, nedostatočná lekárska starostlivosť, zlé dopravné spojenie, postupná gentrifikácia a odchod mladých do miest. Nie je sociálno-kritickým fotografom, nechce predstaviť chudobu a ťažký život, ale pokúša sa odovzdať nám životný štýl, ktorý do určitej miery súznie s jeho životnými hodnotami. Vyfotografovať ho, kým je.

Predkladá nám surový svet rurálnej dediny, ktorý v mnohých témach, ako sú vzťah k zvieratám, poľnohospodárstvo, život v rytme ročných období, osláv a kresťanských sviatkov, ponúka mnohé nahliadnutia, aký mohol byť pôvodný život na stredoeurópskej dedine pred mnohými desaťročiami.

Vavroušek je od narodenia mestský človek, v kraji bol na návšteve a s veľkou pokorou si to uvedomoval. Podľa jeho rozprávania je zrejmé, že príchodom do tohto kraja si razom našiel miesto svojho životného pocitu. Zasiahla ho dedina, kam ešte neviedli asfaltové cesty, previazanie každodenného života s prírodou a so zvieratami, aj svet pravoslávia. Oslovili ho výrazné tváre dedinčanov, krajina bez drôtov a elektrických stĺpov, starobylé chalupy, z ktorých sa netýčili antény. V ovzduší morálneho úpadku doby normalizácie sa stretol s tradičnou dedinou, s ťažkým životom žitým v doposiaľ nenarušenom prostredí a spätým s hlbokou vierou.

Pavel Vavroušek sa za svojou témou vydával cielene v čase Veľkej noci a Vianoc, bol prítomný svadbám i pohrebom, kde mohol vďaka prijatiu do rodiny Zimovčákových zaznamenávať aj veľmi intímne chvíle, fotografoval dedinčanov pri práci na poli aj v lese. S rovnakým zaujatím, s akým fotografoval život ľudí, zaznamenával aj život zvierat a ich spolužitie s človekom.

Fotografický prístup, ktorý bol blízky Pavlovi Vavrouškovi, sa označoval najčastejšie ako dokument. Ale ešte príhodnejšie by bolo napísať, že fotografoval sociálnu krajinu.

Pavel Vavroušek si situácie nearanžoval, trpezlivo čakal. Fotografie preto vznikali pomaly. Vždy musel zvažovať, či svoje dva a neskôr tri týždne vtedajšej dovolenky strávi s priateľmi na čundri niekde v horách alebo v Novej Sedlici. Cestou tam prechádzal cez Sninu, Zboj, Uličské Krivé a ďalšie dediny. Raz dokonca fotografoval zádušnú omšu v obci Ruský Potok. Ale zostal verný svojej Novej Sedlici. Bol si vedomý, že na vytváranie kontaktov a dobré spracovanie ďalších dedín nie je dostatok času.

  

Keď sa po roku 1989 otvorili hranice a väčšina občanov vychádzala poznávať do tej doby prakticky nedostupné západné krajiny, mnoho českých fotografov, okrem iného Iva Zímová, Josef Koudelka, Jaroslav Pulicar, Pavel Hroch, Jarmila Šimáňová alebo Karel Cudlín, vyrážalo na východ. Fotografovali v Poľsku, na Zakarpatskej Ukrajine, ale predovšetkým v rumunskom Banáte, kde ich okrem pôvodne českého obyvateľstva lákali tradičné dediny s rudimentálnym a do istej miery stále autentickým vzťahom k prírode a viere, dediny, do tej doby nezasiahnuté turizmom a veľkými poľnohospodárskymi družstvami s rastlinnou a živočíšnou výrobou. Bola to rovnaká túžba, ktorá o dve tri desaťročia skôr priviedla Pavla Vavrouška do Novej Sedlice.

Text: Tomáš Pospěch

Vstup voľný

 Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Pozrite si kompletný program festivalu.

Odporúčame

Spomienka na Deža

So 7.9.2024 / Park na Fedákovej, Dúbravka

TIP

La Cetra, barokový orchester Bazilej

St 2.10.2024 / Slovenská filharmónia

TIP

Sean Shibe (GB)

Ut 23.7.2024 / Ponton, Tyršovo nábrežie

TIP

Marko Huba - Sochy, kresby

22.5.2024 - 30.11.2024 / Galéria Jozefa Kostku, V záhradách 17

TIP