výstava
Olja Triaška Stefanović / Bratstvo a jednota
Výstava Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej  pôvodu.  V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20.storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
11.06.2020 18:00, Št

Kurátor: Bohunka Koklesová

"Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej  svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov. Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií.

Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji.

Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí  emocionálne radikalizované a v istom momente  sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu."

- Bohunka Koklesová 

Olja Triaška Stefanović je fotografka a vizuálna umelkyňa. Vo svojej tvorbe sa zaujíma o priestor - súkromný, verejný, mestský... Pomocou fotografie vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre, ako aj o miestach do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy.

Narodila sa v bývalej Juhoslávii a v čase Balkánskej vojny sa natrvalo usadila na Slovensku. Jej projekty, či už minulé alebo aktuálne, primárne reagujú na vojnové a etnické konflikty na Balkáne, ale vizuálny jazyk, ktorý si osvojila presahuje teritorialitu a stáva sa univerzálnejším. Skúma jej vlastnú pamäť, identitu, rodinnú históriu, osobné spomienky, v rámci ktorých spája sociologické a politické štúdie spolu s fotografickými projektami.

Zaujíma ju náš vzťah k pomníkom a histórii po druhej svetovej vojne v Strednej Európe cez analýzu termínu prítomnosť minulosti. Rovnako vo svojom umeleckom výskume analyzuje aj termín Bratstva a jednoty, rozpad ako aj vznik nových štátov, máp a novej geografie v súčasnosti v strednej a východnej Európe.

Olja Triaška Stefanović je laureátkou ceny primátora Bratislavy – Grant Bratislava v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Slovak Press Photo, v roku 2015 bola vyhlásená Stredoeurópskym domom fotografie fotografkou roka na Slovensku a v roku 2010 bola finalistka 4. ročníka ceny Národnej galérie v Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca - „Cena 333“. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Nitrianskej galérie v Nitre. Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre fotografie a nových médií.

Odporúčame

The Brand New Heavies

St 18.11.2020 / Majestic music club

TIP

Krajina medu

Ut 29.9.2020 / Kino Pezinok

TIP

Generácia 909,76

26.6.2020 - 10.1.2021 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP

Divadelné storočie: stopy a postoje

28.2.2020 - 30.6.2021 / Historické múzeum SNM

TIP