výstava
Michal Czinege: Open Shells

Samostatná výstava vizuálneho umelca Michala Czinegeho “Open Shells” prezentuje sériu tvarovaných maliarskych diptychov a teplocitlivý interaktívny objekt.

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátorka: Dominika Chrzanová 

Prostredníctvom výstavy sa umelec vracia k svojim rýdzo maliarskym koreňom, ktoré v súčasnosti sekundujú v už preňho charakteristickej tvorbe založenej na experimentálnych štúdiách so svetlom a farbou. Prezentované práce vychádzajú práve z tejto polohy jeho výtvarnej praxe. 

V deformovaných maliarskych plátnach ostáva pre Michala Czinegeho dôležitým nástrojom najmä výrazná farba (magenta, ultramarínová, tyrkysová a i.), ktorá je pre jeho tvorbu charakteristická. Farebný výber bol však v tomto prípade skôr intuitívny a jeho úlohou je hlavne pohltiť ich tvary. 

Pokrivené formy plátien vznikli na základe predlohy - prierezu ľudského tela - v kombinácii s použitím ručného skenovania obrázka z obrazovky počítača. Na tomto mieste vzniká niečo, čo je možné nazvať “biologickou symetriou”. Táto funguje za pomoci metódy zrkadlenia biologického materiálu / biologického objektu. Symetria je však zachovaná iba v rámci jednotlivých diptychov. Každý z nich disponuje vlastnou farebnou škálou a mierou zakrivenia. 

Autor ďalej narába aj so svetlom a jeho vlastnosťami. Obrazy budované desiatkami lazúrnych vrstiev vytvárajú vďaka prenikaniu svetla cez ne hlboký priestor, ktorý je možné odhaliť len bližším pohľadom. Autor nabáda divákov pristúpiť k maľbám, skúmať a ponárať sa do ich hlbín ako pod hladinu mora a objaviť rozličné súvislosti.

Dielo s názvom “Dreamer 1” je interaktívny objekt, ktorý reaguje na ľudský pohyb alebo ľudskú prítomnosť v jeho blízkosti a je založený na energii tepla. Rovnako, ako pri vystavených maľbách, aj tu pri dlhšom pozorovaní objekt odhaľuje to, čo sa skrýva pod jeho povrchom. 

Výstava “Open Shells” je založená na skúmaní vzťahu svetla a farieb, na ich vlastnostiach a zmenách, ktoré vznikajú len na základe prítomnosti jedného či druhého. Je taktiež o budovaní priestoru prostredníctvom plochy. 

Michal Czinege (*1980, Bratislava) je vizuálny umelec žijúci a tvoriaci v Nurmes vo Fínsku. V rokoch 2000-2006 študoval na katedre maľby a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Ivana Csudaia, akad. mal. V rokoch 2006 - 2011 tu absolvoval svoje doktorandské štúdium a medzi rokmi 2011 - 2015 pôsobil ako asistent profesora na katedre maľby VŠVU. Je členom MUU, Fínskej interdisciplinárnej umeleckej asociácie a Asociácie umelcov Fínska.  

   

Odporúčame

Viva Musica! Spectrum Quartett & Nogaband

Št 20.7.2023 / Eurovea

TIP

Múzeum x Súčasnosť: Dostupné bývanie

Ut 27.6.2023 / Stará radnica MMB

TIP

Prehliadka plavidla Remorkér Šturec

10.6.2023 - 10.6.2023 / Bratislava, Zimný prístav

TIP

Waterbased + Isama Zing

So 10.6.2023 / Nová Cvernovka

TIP