Táto akcia sa konala v minulosti

Fotografický prístup Michaila Novakova nesie výrazné prvky komerčnej fotografie –jasné farby, hlboké tiene a využíva efekty programu flash. Estetika obrazov nesie a ponúka city a túžby.

Reklamný priemysel využíva vzorky rôznych štýlov a hnutí z celej škály dejín umenia, aby slúžil predovšetkým fungovaniu kapitalizmu. Novakov však tento fenomén prevracia a svoje schopnosti uplatňuje v komerčných projektoch prostredníctvom svojich umeleckých skúseností, čím nás núti všímať si zvláštne a nezvyčajné momenty každodennej reality, s ktorou prichádza do kontaktu.

Učme sa nevidieť  je výstava, prostredníctvom ktorej autor upozorňuje na nezvyčajné predmety a obiekty, ktoré ho obklopujú. Hodnota týchto predmetov sa neprejavuje v zobrazení samotných predmetov, v ich vzhľade alebo v spôsobe ich fungovania. Práve tým, že si ich Novakov vybral, aby ich fotografoval, im vnucuje nové významy a vnemy, ktoré im dávajú hodnotu a subjektivitu.

Cez kritickú lupu svojho fotoaparátu autor akoby pitval - objekty sú zbavené svojej  použiteľnosti a premenené na fetiš, na gýčové verzie samých seba. Pre nás, divákov, ktorí sa na tieto mimoriadne štylizované a estetizované obrazy pozeráme, je veľmi ťažké rozlíšiť, či to, čo vidíme, je originál alebo inštalácia, či je to realita alebo simulácia. Prostredníctvom série snímok, ktoré sú súčasťou výstavy, nám autor neustále pripomína úlohu fotografa a jeho fotoaparátu pri pretváraní sveta okolo nás.

Odporúčame

Gopnik Party vol.2

So 26.3.2022 / Majestic music club

TIP

Martin Benka

1.1.2021 - 30.9.2022 / Historické múzeum SNM

TIP

Marky Ramone

Ut 12.7.2022 / Majestic music club

TIP

Colours of Ostrava 2022

13.7.2022 - 16.7.2022 / Ostrava / Dolní Vítkovice

TIP