výstava
Materialisti
Slovenské centrum dizajnu uvádza tradičné, netradičné a aj experimentálne materiály, ktoré zozbierali v rámci Knižnice materiálov LOMA, taktiež ukážky ich spracovania a uplatnenia na konkrétnych výrobkoch.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
04.05.2022 17:00, St

Výstava neobíde ani históriu. Zo zbierok prezentuje zaujímavé výrobky z reaktoplastov, termoplastov, hliníka a laminátu. Z Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB sme na výstavu preniesli kompaktnú vitrínku s ukážkami umelých hmôt z roku 1940. Pestrejšiu výstavu ešte Satelit nezažil!

Knižnica materiálov LOMA vznikla vďaka podpore z EFRR – programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Rakúsko V-A 2014-2020 v rámci cezhraničného projektu Dizajn a inovácie. 

Kurátor: Maroš Schmidt

Odporúčame

Miloš Dohnány (SK) – V meste

8.6.2022 - 22.12.2022 / Stredoeurópsky dom fotografie

TIP

Zašime nedostatky - vzdelávací seminár o móde

7.12.2022 - 7.12.2022 / Nová Cvernovka

TIP

Mesiac fotografie 2022

1.11.2022 - 30.11.2022 / Bratislava

TIP