výstava
Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500

Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky a spolupracoval s významnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče.

Dátum vernisáže:
07.09.2017 18:00, Št
07.09.2017, Št - 26.11.2017, Ne


Na rozdiel od Majstra Pavla ostáva jeho dielo pomerne neznáme – tak doma, ako aj v zahraničí. Väčšina obrazov Majstra z Okoličného sa pritom vyznačuje atraktívnou syntézou nizozemskej neskorej gotiky (krajina s architektúrou, selektívny záujem o popisné detaily) s talianskou renesanciou (psychologizujúce výrazy postáv, jemné lazúry atď.). Umelec udržiaval výkonnejší ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510) alebo maľby bočného Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (1516).

Sám oltár, ktorý dal anonymnému maliarovi meno, bol rozobratý ešte v 18. storočí, jeho jednotlivé časti sa zachovali v niekoľkých zbierkach na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Slovenskej národnej galérii sa v roku 2010 podarila akvizícia jednej tabule – Ukrižovanie – pochádzajúcej priamo zo spomínaného oltára. Ukončenie jej reštaurovania (Petra Hoffstädterová, 2017) sa stalo priamym podnetom na usporiadanie výstavy.

Formát expozície bude pre mnohých návštevníkov múzea možno trocha netradičný. Pôjde o analytickú výstavu na jednom poschodí Esterházyho paláca, ktorá bude obsahovať cca 40-50 gotických artefaktov – oltárne triptychy, tabule, skulptúry a grafické listy. Avšak rovnakú dôležitosť ako originálom pripisujeme prezentácii nových poznatkov vyplývajúcich z reštaurovania oltárnych tabúľ či stavebno-historických výskumov priamo v Okoličnom. Témou výstavy budú taktiež umeleckohistorické a technologické kapitoly (problém materiálov, podmalieb, atribúcií, genézy štýlu, oeuvre ateliéru a pod.) návštevníkom sprístupnené prostredníctvom nových médií (virtuálne architektonické rekonštrukcie, dokumentácia procesu reštaurovania, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe).

K výstave bude vydaný katalóg s niekoľkými esejami k architektúre kláštorného kostola, jeho pôvodnému oltáru, ale tiež k šľachtickým rodom Okoličianskych a Smrečianskych. Doplnia ich aj príspevky reštaurátorov či dendrológov. Publikáciu uzavrie komentovaný katalóg vystavených diel, resp. všetkých dostupných obrazov Majstra z Okoličného.

Kurátor: Dušan Buran

--------------------------------

Sprievodné programy: 

19.10.2017, 18:00
Workshop pre dospelých:
Konštrukcia rukopisu

21.10.2017, 08:00 - 20:00
Architúra do Okoličného & Smrečian

25.10.2017, 18:00
Komentovaná prehliadka: Grafické inšpirácie Majstra z Okoličného

26.10.2017, 18:00
Reštaurátorsko-kurátorský
výklad: Pod povrchom gotiky

--------------

9.11.2017, 18:00
Reštaurovanie zdevastovanej tabuľovej maľby Ukrižovanie z oltárneho krídla od Majstra z Okoličného


12.11.2017, 15:00
Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

15.11.2017, 18:00
Františkánsky kostol v Okoličnom

 

26.11.2017, 15:00
Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500
 

Odporúčame

Crypto: Party

So 25.11.2017 / Progressbar

TIP

Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500

7.9.2017 - 26.11.2017 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP

Krst knihy Korporácio - Bene / Erik Šille

Št 23.11.2017 / Artforum

TIP

Mikuláš v SNG

So 9.12.2017 / Slovenská národná galéria Bratislava

TIP