výstava
Fenomén spolupráce - online

Výstava v podobe virtuálnej prehliadky predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografii Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU).

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátori: Ľ. Čierny, D. Vaněková

Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi historickej hodnoty približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a odborne pripraveným reštaurátorom. 

Virtuálna výstava

Odporúčame

Víkend na chate

So 29.1.2022 / Kino Lumière

TIP

Marky Ramone

Ut 12.7.2022 / Majestic music club

TIP

Divadlo SKRAT: Skupinová terapia

Po 31.1.2022 / A4 - priestor súčasnej kultúry

TIP

Francúzska depeša: Liberty, Kansas evening sun

Kino Lumière / Kino Nostalgia

TIP