výstava
Lamačský fotomaratón 2021

Aj v tomto roku sa uskutočnila súťaž Lamačský fotomaratón. Výhercovia sú už známy, ocenené fotografie uvidíte na výstave počas októbra a novembra. 

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
15.10.2021 17:00, Pi

Lamačský fotomaratón rezonoval počas Rozálskych Hodov už šiesty rok. V obľúbenom medzigeneračnom podujatí organizačne spojili sily Rodinné centrum Obláčik, Fotoklub pri miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a tiež Referát kultúry a športu mestskej časť Lamač.

Súťažiaci sa v dňoch 03. - 05. septembra 2021 registrovali on-line a následne obdržali zadanie troch tém. Snažili sme sa ich vybrať tak, aby sme aj poukázali na opomínanú časť Lamača, aj vyzdvihli ekologickú problematiku či dali priestor deťom na hru: Starý Lamač, Plastové, Tieňohra.

Prihlásilo sa nám rekordných vyše sedemdesiat účastníkov, do 15. septembra 2021 sme postupne kompletizovali príspevky od súťažiacich. Následne zasadla odborná porota, ktorá zhodnotila originálny a inšpiratívny uhol pohľadu amatérskych fotografov všetkých vekových kategórií (Deti, Mládež, Dospelí, Seniori). Päťčlenná porota pracovala v zložení: Marián Pauer (fotograf, novinár, publicista), Anton Sládek (výtvarný fotograf), František Rajecký (reportážny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MÚ).

Výstavu pripravujeme v exteriéri Malokarpatského námestia Lamači, vernisáž sa uskutoční dňa 15. októbra 2021 o 17.00 hod. Výsledková listina ocenených autorov je zverejnená
 

Odporúčame

Krivky: Oľga Bleyová / Ludmila Hrachovinová

16.12.2021 - 26.2.2022 / Galéria FOG

TIP

Ako sa hrali naši...

12.12.2020 - 27.3.2022 / Múzeum mesta Bratislavy MMB

TIP

Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko

29.10.2021 - 30.1.2022 / GMB - Mirbachov palác

TIP

Danube Music Day: Arrested Development

So 14.5.2022 / Majestic music club

TIP