výstava
Košer – známy vs. neznámy

Tematická výstava o pravidlách, ktoré súvisia predovšetkým s dietetickými zásadami v kuchyniach ortodoxných židovských komunít, ale nie len s nimi... Slovo košer totiž súvisí s rozmanitejšími oblasťami života veriacich.
 

Dátum vernisáže:
08.10.2021 16:00, Pi
03.01.2022, Po - 31.08.2022, St

Pojem košer/kašrut znamená rituálne bezchybný, čistý (pripravený) podľa židovských predpisov. V širšom význame sa v judaizme ako košer označuje nielen jedlo, ale čokoľvek – predmet, potreba, čo je rituálne spôsobilé, dovolené alebo prikázané podľa zákonov Tóry (chukim). Tieto zákony nevyžadujú iné vysvetlenie ani zdôvodnenie, ide o nutnosť poslúchať Boha a napodobňovať Jeho svätosť. Kašrut je prototypom podstaty celej Tóry – prináša Božiu prítomnosť do každého aspektu materiálneho života.

Výstavný projekt SNM – Múzea židovskej kultúry predstavuje pravidlá ortodoxných židovských komunít v najrozmanitejších sférach každodenného života s dôrazom na stravovanie, dietetické zásady v kuchyni a odievanie. Z prvej oblasti predstaví napríklad živočíchy, ktoré je dovolené konzumovať, metódu rituálnej porážky, ako aj košer úpravy a uchovávanie potravín.

Osobitná pozornosť je venovaná nápojom – vínu. Podľa biblického zákona je prísne zakázané zasahovať do určitých fyzických aspektov Božieho poriadku, napríklad krížením zvierat, osievaním poľa viacerými druhmi semien, spoločným zapriahaním vola a osla do pluhu, ale aj zmiešavaním vlny a ľanu pri výrobe odevov a pod. Pravidlám správneho kombinovania materiálov pri odievaní, dekorovaní priestorov rôznymi druhmi textílí sa venuje ďalšia časť výstavy, ktorá prezentuje ich použitie pri všetkých príležitostiach bežného aj sviatočného života. 

Kurátorkou výstavy je Mgr. Eva Poláková, PhD., ktorá sa vo svojej výskumnej činnosti dlhodobo venuje témam z rôznych sfér judaizmu, v súčasnom období práve oblasti košeru/kašrutu.


 

Odporúčame

Piknik vo vinohradoch

So 24.9.2022 / Pezinok

TIP

Kultúrne leto 2022

24.6.2022 - 30.9.2022 / Bratislava

TIP

Spomienka na Deža

10.9.2022 - 10.9.2022 / Park na Fedákovej, Dúbravka

TIP

Biela noc Bratislava 2022

16.9.2022 - 18.9.2022 / Bratislava

TIP