výstava
Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku

Výstava archívnych dokumentov a fotografií približuje prípravu a priebeh udalostí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode revolučného vysokoškolského hnutia v Novembri 1989.

Táto akcia sa konala v minulosti

 Jednotlivé panely zobrazujú vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov 16. novembra 1989, zorganizovanej poslucháčmi FF UK, cez vytvorenie prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku, vytvoreného v Aule UK v pondelok ráno 20. novembra 1989 až po prvé slobodné voľby vedenia fakulty dňa 6. decembra 1989. 

Viac o program festival Slobody
 

Odporúčame

Judas Priest

Št 21.7.2022 / Axa Aréna NTC

TIP

Cenzorka + predfilm: Bolo raz jedno more

27.1.2022 - 2.2.2022 / Kino Lumière

TIP

Divadlo SKRAT: Skupinová terapia

Po 31.1.2022 / A4 - priestor súčasnej kultúry

TIP

Paralelné matky

Kino Lumière / Kino Nostalgia

TIP