výstava
Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko

Výstava z pozostalosti známeho fotografa Josefa Sudka. Výstava nadväzuje na výskumný projekt „Josef Sudek a fotografická dokumentácia umeleckých diel: od súkromného archívu umenia k reprezentácii kultúrneho dedičstva“ (2016 – 2020), realizovaný Ústavom dejín umenia Akadémie vied ČR (sudekproject.cz).

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátorka: Hana Buddeus

Pozostalosť fotografa Josefa Sudka (1896 – 1976) dodnes ukrýva mnoho neznámych príbehov. V tridsiatych rokoch 20. storočia, keď sa okrem portrétnych a reklamných snímok sústreďoval predovšetkým na fotografovanie umeleckých diel, často spolupracoval s architektmi, umelcami a umelkyňami, umeleckými spolkami, historikmi umenia, redaktormi časopisov či vydavateľmi.

V roku 1937 získal od spolku Umělecká beseda rozsiahlu fotografickú zákazku súvisiacu s pražskou výstavou Staré umenie na Slovensku. Cieľom výstavy bolo rozšíriť povedomie o slovenskej kultúre nad rámec „nadšenia pre ľudový svojráz“ a prostredníctvom výtvarného umenia ukázať „celok starej slovenskej kultúry“.

Počas príprav a trvania výstavy Sudek zhotovil takmer päťsto fotografií jednotlivých exponátov. Až na niekoľko výnimiek ide o dnes neznámy súbor snímok, zobrazujúci predovšetkým sochy, liturgické predmety a textílie.

Tieto fotografie sú jedinečným záznamom dobového pohľadu na slovenské umenie a umelecké remeslo, zväčšené detaily aktualizujú staré umenie pre vtedajšiu súčasnosť a pôsobia prekvapivo moderne. Keďže na dokumentácii slovenského umenia pracovala pre Umeleckú besedu aj firma Press Photo Service Alexandra Paula a Františka Illka, doplnkovo predstavujeme aj fotografie tejto pražskej agentúry.

Novozískané fotografie boli využité najmä ako reprodukcie v dobových publikáciách nadväzujúcich na výstavu. Okrem negatívov a pozitívov, ktoré slúžili ako predlohy reprodukcií, zahŕňa časť Sudkovej pozostalosti uložená v Ústave dejín umenia Akadémie vied Českej republiky aj nikdy nepoužité snímky. Poukázaním na pôvodný účel či proces vzniku konkrétnych záberov okrem iného odkrývame charakter vtedajšej fotografickej praxe.

-----

Sprievodné podujatia: 

Kurátorský sprievod k výstave
verejnosť / streda / 17. 11. / 17:00 / Mirbachov palác
Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy s kurátorkou Katarínou Mašterovou. Vstupné: 2,- €; zľavnené 1,50 €; študenti výtvarného zamerania zdarma, rezervácia

Tajomstvá umenia pre seniorov
verejnosť / streda / 24. 11. / 14:00 / Mirbachov palác
Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy s lektorom Vladislavom Malastom. Vstupné: 1,50 €; platí len pre seniorov

Odporúčame

Piknik vo vinohradoch

So 24.9.2022 / Pezinok

TIP

Umenie na papieri

5.8.2022 - 2.9.2022 / Art Books Coffee

TIP

Leto 85

Ne 14.8.2022 / Kino Lumière

TIP

Čiary

St 10.8.2022 / Letné kúpalisko Iuventa - Mičurin

TIP