výstava
Autorská výstava profesora Jindřicha Štreita / Radosti i strasti života
Český pedagóg, fotograf, ktorý pripravil viac ako tisíc autorských výstav a mnoho kolektívnych sa zúčastnil. V Zichyho paláci budú vystavované jeho diela.
Táto akcia sa konala v minulosti

Miesto: galéria Nadácie Slovak Press Photo

Odporúčame

Literárny klub v Zichyho paláci

20.7.2020 - 24.8.2020 / Staromestské centrum KaV - Zichyho palác

TIP

McQueen

19.7.2020 - 20.7.2020 / Kino Lumière

TIP

To musí byť nebo

Letné kino Film Europe v Berlinke...

TIP

Polemic & Le Payaco

Št 30.7.2020 / InPark - Summer In Peace

TIP