výstava
Archív skrytých významov: Pavel Dias, Tibor Huszár, Karina Golisová
Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Kurátorka: Miroslava Urbanová
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
08.11.2023 18:00, St

Výstava Archív skrytých významov predstaví vybrané polohy česko-slovenskej dokumentárnej fotografie prostredníctvom tvorby zástupcov a zástupkyne troch generácií: Pavla Diasa (1938 –  2021), Tibora Huszára (1951 –  2013) a Kariny Golisovej (1997).

V centre záujmu týchto autorov a autorky je človek nielen ako samostatne mysliace a konajúce indivíduum, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych skupín a kolektívov, človek účastný na písaní malých a veľkých dejín.

Autori a autorka programovo využívajú výrazové možnosti analógovej, zväčša čiernobielej fotografie. Tá podčiarkuje nielen ich vážnosť spojenú s historickým záznamom a archívny charakter, no zároveň zdôrazňuje pominuteľnosť zachyteného a toho, čo na fotografii ostáva neprítomné, nezachytiteľné. Robia tak v odlišných historických momentoch a s rozdielnym prístupom k špecifickým otázkam dokumentárnej fotografie ako takej.

 

Ich zábery aktívne vstupujú do formovania kolektívneho podvedomia a kultúrnej pamäti, no ich autorský vklad ostáva pritom neodškriepiteľný. Dias a Huszár patria medzi fotografické superstars, ich cykly zachytávajúce významné udalosti a (nielen) politické elity sú dobre známe a vysoko hodnotené. Dias vyhľadáva naratívne celky a detaily zachytenia udalosti v jej premenlivej dynamike. Huszár vsádza na výrazovú silu portrétovaných ľudí, častokrát z radov marginalizovaných skupín. Golisovej zábery rovesníkov*čok z umeleckej komunity zas majú charakter intímneho rozhovoru. Cítiť z nich tichý protest proti požiadavkám a rýchlosti doby, v ktorej vznikajú.

 

 

Spoločnou kvalitou fotografií spomínaných autorov a autorky, napriek ich odlišným časopriestorovým východiskám, je nonšalantné a zároveň vypointované sprostredkovanie nálady a atmosféry zmeny, transformácie v rámci spoločnosti, ale aj vo vnútri človeka. Tieto vlastnosti nás dokážu aj dnes vtiahnuť do scény s rovnakou intenzitou ako v deň ich vzniku. 

Výstava Archív skrytých významov je iniciatívou Nadácie Miloty Havránkovej, ktorá každoročne podporuje vznik výstavy prezentujúcej dvojicu etablovaných fotografov*iek zo Slovenska a zahraničia, doplnenú o tvorbu autora*ky z mladej, začínajúcej generácie.

Vstupné: 6€

Výstava sa koná v rámci festivalu Mesiac fotografie 2023. Pozrite si kompletný program festivalu.

Odporúčame

Deň otvorených dverí DPB 2024

So 14.9.2024 / Vozovňa Jurajov dvor

TIP

Fest Anča 2024

25.6.2024 - 30.6.2024 / Stanica Žilina - Záriečie

TIP

Teatro Colorato: Bejby Bajbl Band

Ne 23.6.2024 / Sad Janka Kráľa

TIP

Organový recitál - Iveta Apkalna

Ne 29.9.2024 / Slovenská filharmónia

TIP