výstava
Andrea Ondis: Historiae

Výstavný projekt Andrey Ondis nesie latinský názov, pričom autorka vychádza primárne z archívnej knihy o starovekom Grécku vydanej v Československu.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
10.09.2021 17:00, Pi

Kurátorka: Beáta Jablonská

Jednotlivé snímky starých artefaktov modifikovala do vlastnej narácie. Do autorského prerozprávania sú pridané ďalšie snímky z modernej doby, z nemeckého magazínu GEO z 80. rokov minulého storočia.

Predmetom spracovania je projekcia vlastných prežitkov do materiálov všeobecnej histórie, v hľadaní analógií, v asociovaní, vo využití kolektívne kodifikovanej histórie pre subjektívnu fikciu. V zmysle pomyselnej dejovej linky prechádza narácia od predmetu knihy z minulosti skokom do rozptylu vzdialenej budúcnosti, v podobe zvláštnej abstrakcie pripomínajúcej vesmír, ktorý uvoľňuje všetky príbehy do nekonečnej meditácie.
Sprítomnenie je možné v medzipriestore - v mysli percipienta. 

Odporúčame

Marky Ramone

Ut 12.7.2022 / Majestic music club

TIP

Horror Show

30.10.2021 - 5.11.2021 / Red Cat Cabaret Club

TIP

Martin Benka

1.1.2021 - 30.9.2022 / Historické múzeum SNM

TIP

Judas Priest

Št 21.7.2022 / Axa Aréna NTC

TIP