galéria
Galéria Čin Čin
Podjavorinskej 4, 81103 Bratislava

Galéria je zameraná na propagáciu a predaj súčasného výtvarného umenia /maľby, grafiky a autorského šperku/.