koncert
vážna hudba
Viva Musica! Vladimír Godár: Querela pacis
Querela pacis, oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester, vzniklo pôvodne na objednávku známeho putovného festivalu Europa Cantat a v premiére zaznelo v holandskom Utrechte v roku 2009. Autorom je slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a hudobný historik Vladimír Godár. Inšpiráciu k ideovej rovine oratória skladateľovi poskytol známy renesančný mysliteľ Erazmus Rotterdamský.
Táto akcia sa konala v minulosti
Témy, ktoré naprieč Godárovým oratóriom rezonujú, pritom vyznievajú v kontexte dnešnej doby ešte aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Oratórium o vojne a mieri zaznie v podaní sólistov Terezy Maličkayovej, Petry Noskaiovej a Tomáša Šelca v sprievode orchestra Solamente naturali pod taktovkou Mareka Štryncla v nádherných priestoroch bratislavského Dómu sv. Martina.Querela pacis, oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester.

Tereza Maličkayová, soprán
Petra Noskaiová, alt
Tomáš Šelc, bas
Cirkevný zbor mesta Bratislavy, Dušan Bill, zbormajster
Solamente naturali, Miloš Valent, umelecký vedúci
Marek Štryncl, dirigent

Vstupné 25€

Pozrite si program festivalu Viva Musica!

O orátoriu skladateľ povedal:

„ Objednávku som dostal z putovného festivalu Europa Cantat. Potrebovali odo mňa kompozíciu, čo mala zaznieť spolu s Händlovým Utrechtským Te Deum, ktoré vzniklo pri príležitosti podpísania Utrechtského mieru. Skladba oslavovala koniec vojny a ja som mal vytvoriť akýsi novodobý pendant. No ja som chcel napísať skôr nejakú meditáciu na túto tému. Uzavretie mieru má totiž pre mňa istú sladko-trpkú príchuť, lebo mier prináša aj deľbu koristi. Hlavnou inšpiráciou boli pre mňa myšlienky Erazma Rotterdamského, ktorý napísal o fenoméne vojny dva dôležité texty. Jeden sa volá Dulce Bellum Inexpertis alebo Vojna je sladká pre toho, kto ju sám neokúsil, no a druhým je práve Querela Pacis, teda žalospev mieru.“

Skladba Querela pacis bola premiérovaná v Utrechte 23. júla 2009 , roku 2010 zaznela na festivale Bažant Pohoda o rok neskôr bola nahraná a vydaná vo vydavateľstve Pavian records.

V stredu 30. apríla zaznie oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester Querela pacis – Žalospev mieru v bratislavskej Redute v interpretácii súboru Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta, zboru Vocale Solamente naturali / zbormajster Dušan Bill/, sólistov – sopranistky Emily Van Evera a slovenských umelcov – altistky Petry Noskaiovej a barytonistu Tomáša Šelca. Za dirigentským pultom bude stáť britský dirigent Andrew Parrot. „Skladba poukazuje na to, že od ukončenia druhej svetovej vojny azda neuplynul na našej zemeguli ani deň bez tohto vznešeného zabíjania.“ uviedol skladateľ.

Odporúčame

Casablanca

Po 7.12.2020 / Kino Lumière

TIP

Kým sa skončí leto + predfilm: Poetika anima

Kino Pezinok / Kino Lumière / Kino Záhoran

TIP

Psychopat je tiež človek? - zrušené

Ut 20.10.2020 / Dunaj˜

TIP

NeferNefer & Burlesque Show

15.10.2020 - 23.10.2020 / Red Cat Cabaret Club

TIP