prednáška / diskusia
Výletné miesta (kurátorská prednáška)
Na vznik a premeny oddychových zón v širšom priestore mesta sa pozrieme ako na súčasť životného štýlu meštianstva a v kontexte kultúrneho a spoločenského vývoja. Rozvíjajúci sa vzťah k prírode našiel výraz v budovaní parkov, otvorených záhrad, výhľadov, ale aj vychádzkových trás do Karpát a v novej forme spoločenského trávenia voľného času obyvateľstva mesta.
Táto akcia sa konala v minulosti

Vizuálne tento fenomén doložíme prostredníctvom grafických listov, máp a fotografických stvárnení. Kurátorka novších dejín MMB Elena Kurincová predstaví výletné miesta obyvateľstva Prešporka/Bratislavy od konca 18. storočia do polovice 20. storočia.

Sprievodné podujatie k výstave Ľudia a mesto.  

Vstupné: 4,00 € / zľavnené: 2,00 €, vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo online